Veldverslag: Noord Korea

Vandaag ontvingen wij het volgende rapport van een onmoeting met Back to Jerusalem zendelingen in Noord-Korea.

Gisteravond had ik de kans om enkele van de Chinese Back to Jerusalem zendelingen te ontmoeten en van hen te horen waar ze in het afgelopen jaar tegenaan gelopen zijn bij het werken in Noord-Korea. Ze vertelden onder andere over een nieuwe regel die is ingesteld om te voorkomen dat Noord-Koreanen over Christus spreken met Chinezen.

“Het is moelijk geweest”, zei meneer Wong (schuilnaam). “China heeft de controles opgeschroefd over wat we wel en niet kunnen meenemen het land in. Veel ondernemingen hebben hun deuren moeten sluiten, en veel zakenmensen uit China zijn vertrokken. Vroeger moest ik lang in de rij staan bij de immigratie als ik Noord-Korea binnen ging. Nu kan ik binnen tien minuten mijn tassen meenemen.”

Meneer Wong en het team van Chinezen bij hem hadden allemaal hun eigen verhalen over het lijden van Noord Korea. Twee uur lang vertelden ze me over hun werk in dit land.

“Er zijn nauwelijks banen meer. Met de restricties op import en export wordt het onmogelijk om te overleven. De Chinezen gebruiken een lijst met goederen die door de Verenigde Staten aan banden zijn gelegd om te beslissen wat wel en niet het land in gebracht mag worden.  De mensen hebben geen reden meer om hun huis uit te komen. Veel van hen zitten thuis, te hopen dat het voorbij gaat”, zei mevrouw Chan (schuilnaam).  “De mensen hebben honger. Wij willen hen banen geven en met hen samenwerken, maar het kan niet. We mogen niet in dienst nemen wie we willen. Alleen de mensen die de overheid voor ons uitkiest. De overheidsbeambten willen hun eigen families helpen, dus geven ze alle banen aan hun vrienden.”

De Chinezen worden echter gebruikt om geestelijke redding te brengen aan de Noord Koreanen. En daar maakt de overheid zich erg zorgen om. “Noord-Koreanen zijn weg van China. Ze denken dat China super rijk is en velen van hen zouden graag in China willen wonen. Ze stellen ons veel vragen over onze rijkdom en vrijheden in China. Ze willen praten over ons eten en over hoe we toegang tot informatie krijgen. Wij gebruiken natuurlijk deze gesprekken om over Jezus te praten.  Dat is heel effectief gebleken en veel Noord-Koreanen zijn door deze gesprekken tot Christus gekomen. ”

“Het werd zo erg,” valt meneer Wong bij, “dat er nu een nieuwe wet gemaakt is in Noord Korea.  Noord Koreanen mogen niet langer een op een spreken met Chinezen.  Altijd als er een gesprek plaatsvindt tussen een Chinezen en  Noord-Koreanen, dan moeten er tenminste twee Noord-Koreanen aanwezig zijn. We mogen niet langer alleen met hen praten. Het risico wordt te groot geacht.”

Twee dingen worden duidelijk, die wat licht werpen op de aanstaande ontmoetingen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Het eerste is dat de sancties echt een impact hebben, meer nog dan voorheen. Het tweede is dat Noord Koreanen hun heil zoeken bij China en dat Chinezen hen over Christus vertellen.

Dit is slecht nieuws voor de Noord-Koreaanse regering. Om aan de macht te blijven, moet Kim Jong Un ingrijpen, voordat het hele land zich keert naar de Ene die wel hoop geeft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *