Moslim kinderen ontmoeten Christus

In voorbereiding op de Ramadan werden we opgeschrikt door het verschrikkelijke nieuws dat zes leden van een moslimgezin aanslagen hadden gepleegd op drie kerken in Indonesie. Hoe zouden we niet diep verslagen kunnen zijn? En niet alleen vanwege het lijden van onze medegelovigen. Een meisje van negen met haar zus en moeder die zichzelf opblazen om anderen te doden,  als dat niet satanisch is, wat is het dan wel? Hebben deze moslimkinderen ooit een kans gehad om te horen over Christus die gekomen is om hen leven in overvloed te geven?

Toch kunnen we vandaag aan het begin van de Ramadan melden dat ook onder moslimkinderen Gods werk van genade doorgaat. Onze zendelingen die werken in het Westen van China onder moslim-minderheden deden verslag van wat je wel een mini-opwekking kunt noemen onder moslim kinderen.

De kinderen waarmee deze zendelingen werken, hebben het niet gemakkelijk. Deel uitmaken van een arme minderheidsgroep is uberhaupt al moeilijk. Deze kinderen spreken geen Mandarijn Chinees, wat hun opties in de toekomst danig beperkt. Ook wordt door de Han Chinese meerderheid op deze mensen neergekeken. Werk vinden kun je vooral in de drugshandel. Van bijna alle kinderen waarmee onze zendelingen contact hebben, zit tenminste een ouder in de gevangenis om deze reden.

Een van de manieren waarop onze zendelingen werken is door het geven van degelijk onderwijs op staatsscholen. Kinderen met weinig perspectieven krijgen zo betere kansen voor hun toekomst. Maar omdat niemand kan leven van brood alleen, vertellen ze deze kinderen ook over het Levende Brood.

Normaal gesproken zou dit niet getolereerd worden. Evangelisatie aan volwassenen is al erg genoeg, maar kinderen over Jezus vertellen wordt helemaal als crimineel gezien. Er zijn echter bijzondere omstandigheden. Een daarvan is dat onze mensen door het geven van kwaliteitsonderwijs op de school het vertrouwen van de ouders hebben gewonnen. De ouders beseffen dat hierdoor hun kinderen een betere toekomst kunnen krijgen en ze willen graag dat de zendelingen blijven. De andere reden is dat de imam hen in bescherming neemt. Zijn kind was ernstig ziek, maar op het gebed van de zendelingen heeft God genezing geschonken. Nu houdt hij hen uit de wind, al is hij zelf Moslim.

Behalve deze genezing, zijn er andere opmerkelijke dingen aan de hand. Kinderen geven aan dat ze Christus ontmoeten in dromen. Dit is iets wat vaak gerapporteerd wordt vanuit de moslimwereld. Ongeveer de helft van de kinderen op de school zegt nu Jezus te volgen. Zij vertellen hun ouders over wat ze gezien hebben in hun dromen en geleerd hebben over Jezus en bidden voor hun familie.

Zoals zo vaak in de geschiedenis van de kerk verkiest God het kleine en het zwakke om zijn werk door te laten gaan. Ook deze kinderen in afgelegen bergstreken zijn bij hem bekend en geliefd.

Veel christenen over de hele wereld bidden tijdens de ramadan (extra) voor Moslims. Ook deze kinderen en de zendelingen die hen dienen kunnen ons gebed gebruikgen.

  • Bid voor deze kinderen als ze getuigen van hun prille geloof.

  • Bid voor hun ouders en familie, dat God ook in hen wil werken.

  • Bid voor de plaatselijke imam, dat God hem zal zegenen voor zijn moed en dat hij zelf ook Christus zal ontmoeten.

  • Bid voor de zendelingen, dat hun werk vrucht zal blijven dragen en voor dagelijkse bescherming.

  • Bid dat deze hele gemeenschap ten goede veranderd mag worden door de kracht van het evangelie.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *