Indonesië noodfonds nu open!

De aardbeving en tsunami in Sulawesi hebben voor een verwoesting gezorgd waarvan niemand de omvang nog kan schatten. Op het moment zijn er zoveel urgente noden dat de aanwezige hulpverlening die bij lange na niet kan lenigen. 

Back to Jerusalem heeft ruime ervaring met noodhulp, want onze mensen werken  doorgaans in kwetsbare en moeilijk toegankelijke gebieden. Daardoor hebben we vaak gelijk een team ter plaatse als er rampen gebeuren.

Vanaf de grote tsunami in 2004 zijn we actief in Indonesië. Ook nu Sulawesi getroffen is door deze aardbeving, willen we onze mensen en middelen inzetten om de eerste nood te lenigen. Chinese werkers werken samen met lokale christenen in het rampgebied en kunnen snel inspelen op de situatie zoals die zich ontwikkelt.

We werken kleinschalig en efficiënt, door de reeds bestaande contacten in het gebied, en via ons uitgebreide netwerk van kerken in de regio. We hebben begrepen dat 200 000 mensen zeer dringend verlegen zitten om voedsel, water, tenten en dekens en zijn gevraagd zo snel mogelijk te beginnen met distributie. Daar wordt nu met man en macht aan gewerkt.  

U kunt onze werkers helpen om in deze tijd van chaos de mensen in Sulawesi te dienen en te troosten. Wij hebben ons noodfonds vanaf vandaag geopend voor giften voor Sulawesi. U kunt doneren via de link van het (internationale) noodfonds hieronder, of een gift overmaken ten name van Back to Jerusalem Nederland, rekeningnummer  NL53RABO0330006002   onder vermelding van ‘Noodfonds Indonesië’

We houden u via deze website op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

Disaster Relief

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *