Het evangelie in een rampgebied

De media gaan al weer verder naar het volgende rampgebied, maar Sulawesi is nog steeds ondergedompeld in rouw. Mensen proberen te overleven in wat er nog over is van hun dorpen. Lokale Back to Jerusalem partners zijn er ook, en ze doen meer dan alleen uitdelen van hulpgoederen.

Voedsel, water en onderdak zijn na een ramp de eerste behoeften waarin voorzien moet worden.  Maar mensen leven niet bij brood alleen. Net zoals mensen behoefte hebben aan schoon water, verlangen ze naar iemand die naar ze luistert, en waarmee ze hun verhalen kunnen delen.

Onze hulpverleners besteden bij het uitdelen van hulpgoederen dan ook veel tijd aan luisteren. Dat is misschien nog wel het moeilijkste, omdat er zoveel verdriet en ontreddering is. Om een beeld te geven van wat mensen te verwerken hebben, willen we een aantal van deze verhalen met u delen.

‘Een vader vertelde me dat hij na de aarverschuiving, twee paar kleine voetjes uit de modder zag steken. Een paar voetjes bewoog nog. Hij begon gelijk het kind uit te graven, maar terwijl hij daarmee bezig was, hield het bewegen op. Toen hij bij het hoofdje kwam, ademde het kind al niet meer. ‘

Een negen jaar oud meisje vertelde: “Ik was in de WC toen de aardbeving begon. Het schudde zo hard, dat ik niet weg kon rennen. Ik werd eerst van links naar rechts geschud en toen van boven naar beneden. Ik was zo bang. Later kwam mijn vader en ramde de deur open en haalde me uit de WC. Ik zag dat mijn hele gezin nog leefde. Ook mijn broertje van zeven. Hij speelde voor het huis. Mijn vader kon hem net op tijd wegtrekken voor een vallende muur. We wonen nu in een tent, want ons huis heeft te veel scheuren. Mijn school is helemaal kapot. Ik hoop dat ik ooit weer verder kan gaan met leren.’

‘Een van ons team sprak met een jonge moeder, die thuis aan het bevallen was toen de aardbeving begon. Ze woonde in het gebied waar de grond als water werd. Ze schreeuwde om hulp maar niemand hoorde haar. Uiteindelijk kwam haar moeder. Gelijk na de baby eruit kwam, renden ze weg, zonder zelfs maar tijd te hebben om de navelstreng door te knippen. Ze bleef bloeden tijdens het rennen. Pas na een paar kilometer vonden ze een veilige plaats om te rusten. Het is een wonder dat ze het allebei overleefd hebben. ’

Naast hulpverlenen en luisteren, schrijven onze werkers dat er nu veel openheid is voor het evangelie. Ze troosten overlevenden met woorden uit de Bijbel en vertellen hen over de liefde van Christus. Een van de teamleden vertelde dit verhaal:

‘Vanavond ontmoette ik een vrouw die nog te getraumatiseerd was om veel te kunnen zeggen. Ik vroeg haar wat ze voelde. Ze zei dat ze zo bang is en dat ze geen veilige plek wist om heen te gaan. Ik vertelde haar over hoe ze een veilige plek kon vinden bij God. Toen vertelde ze dat ze last had van de gevolgen van een beroerte die ze had gehad. Ik vertelde het verhaal van hoe Jezus een verlamde man genas die door het dak heen voor hem werd gelegd. Ze was zeer onder de indruk van dit verhaal dat ze nog nooit had gehoord. Ze geloofde dat het waar was. We baden samen en daarna zei ze dat ze vrede voelde, dat haar lichaam lichter voelde en ze beter kon spreken. Toen we weg wilde gaan vroeg ze of we terug wilden komen. Ze heeft een zoon die blind is. Morgen gaan we ook met hem bidden en het goede nieuws aan haar familie vertellen.’

Onze lokale werkers zijn verbaasd dat ‘veel, heel veel mensen nu de waarheid willen horen’. Ze hebben om versterking gevraagd van andere Indonesische christenen om te helpen bij het uitdelen van hulpgoederen, pastorale zorg en het vertellen van het evangelie. Laten we bidden dat deze teams de kracht en wijsheid krijgen om mensen te helpen in hun fysieke, maar ook in hun geestelijke nood.

Ons noodfonds is nog steeds open. Voor de kerst willen we nog een speciale zending hulpgoederen brengen naar de families van de vele jongeren die omkwamen toen hun kerk waar ze bijbelstudie deden onder de modder begraven werd.  Deze families, die naast hun kinderen ook hun huizen zijn kwijtgereaakt, willen we bijstaan en hen laten zien dat hun broeders en zusters in Christus om hen geven.

U kunt doneren via de link van het (internationale) noodfonds hieronder, of een gift overmaken ten name van Back to Jerusalem Nederland, rekeningnummer NL53RABO0330006002 onder vermelding van ‘Noodfonds Indonesië’ Alle gevers, hartelijk dank!

Disaster Relief

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *