Een bescheiden begin en goede ontwikkelingen

2018 was het jaar dat de Nederlandse afdeling van Back to Jeruslem het licht zag. We wilden bescheiden beginnen en kijken of Nederlandse gelovigen zich zouden kunnen vinden in de visie om de Chinese kerk te ondersteunen bij haar zendingswerk.

Dankbaar zijn we voor een betrokken supportgroep, een aantal indrukwekkende meetings, een groeiende groep mensen die meeleeft en mee bidt via de nieuwsbrief en voor de hartverwarmende betrokkenheid bij fundraisers die gehouden zijn.

Nederlandse supporters hebben geholpen toen Sulawesi door natuurgeweld getroffen werd. BTJ partners ter plaatse konden hierdoor noodhulp verlenen, slachtoffers troost bieden en bemoedigen vanuit Gods woord. Verslagen zijn hier en hier te lezen.

Dat de betrokkenheid groeit, merkten we vooral aan de grote belangstelling voor het bezoek van  bezoek van Eugene Bach in december. Voor veel mensen was het voor het eerst dat ze hoorden over hoe ook aan de andere kant van de wereld mensen gehoor geven aan het zendingsbevel en onder welke omstandigheden zij werken. Het is ons verlangen dat het gebed voor zending in de moeilijkst bereikbare gebieden hierdoor zal toenemen.

Binnenkort vertrekt er namens BTJ Nederland een groep mensen naar Irak om daar humanitaire projecten te ondersteunen. We willen naast een praktische bijdrage ook graag een financiele bijdrage leveren voor een nieuw project op het gebied van voedselvoorziening dat daar door Chinese zendingswerkers ontwikkeld wordt. In de afgelopen maanden is hiervoor al ongeveer 5000 euro bij elkaar gebracht, met de hulp van vele mensen die taarten hebben gebakken, een kraam hebben bemand en spullen hebben gedoneerd. Dat was zeer bemoedigend! Er is nog ongeveer 5000 extra nodig om dit project goed van de grond te krijgen en het zou fijn zijn als we dat vanuit Nederland bijeen kunnen brengen. Als u hieraan wilt bijdragen, dan is hier meer informatie te verkrijgen. Hartelijk dank aan alle sponsors en mensen die praktisch geholpen hebben!

Wereldwijd vinden er grote verschuivingen plaats. Omstandigheden in gebieden waar BTJ zendelingen vandaan komen en waar ze werken veranderen, en vaak niet ten goede. Mogen we elkaar in 2019 over grenzen de hand reiken, elkaar versterken en bemoedigen, zodat het evangelie voortgang mag vinden en velen Christus mogen leren kennen.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *