Een week bidden voor de frontlinies

Veel Christenen hebben in het nieuwe jaar het voornemen om meer te bidden. Een fantastisch idee, want gebed is niet alleen belangrijk voor het geestelijk leven van de bidder, het is ook de dragende kracht van zending. Onze werkers zullen ook dit jaar weer op de frontlinies staan, waar ze geconfronteerd worden met politieke onrust, geestelijke strijd, natuurrampen, vervolging, en gewapende conflicten. Zij hebben de gebeden van de wereldwijde kerk nodig om hun taak te kunnen volbrengen. Om u op weg te helpen, zijn hier een aantal gebieden waarvoor uw gebed in het komende jaar nodig is, een gebied voor elke dag van de week.

China

Er is veel veranderd voor gelovigen in China in het afgelopen jaar. Godsdienstvrijheid die Jaren lang toenam is weer ernstig aan banden gelegd. Als u over China leest in het nieuws, denk dan aan onze broeders en zusters daar en bid voor moed, wijsheid en voor vreugde ondanks alles. Bid dat hun getuigenis sterk mag blijven, en dat velen daardoor tot geloof zullen komen, vooral in de onbereikte gebieden in West-China.

Noord-Korea

Er zijn veel positieve ontwikkelingen geweest in Noord-Korea. Er is minder oorlogsdreiging en leiders praten weer met elkaar. Er wordt gepraat over een vredesovereenkomst en economische samenwerking. Helaas is er voor de Noord-Koreanen zelf nog weinig veranderd. Ze lijden nog steeds onder voedseltekorten en de bijna totale afwezigheid van politieke en godsdienstvrijheid. Verder zijn er nog steeds vergaande sancties, die de mogelijkheden beperken voor Christenen die in het land willen werken. Bid voor onze werkers, als ze ondanks alle beperkingen mensen het evangelie vertellen en gelovigen voorzien van Bijbels. Bid ook voor de Noord-Koreaanse gelovigen, als ze opnieuw een jaar vol onzekerheid binnengaan. Mag de kerk dit jaar verder groeien en sterker worden.

Tibet

Werken in Tibet blijft zeer moeilijk. Het Tibetaanse Boeddhisme is een gesloten systeem dat haar volgers maar moeilijk loslaat, en werkers in dit gebied ondervinden tegenstand op vele manieren. Bid dat we eindelijk de geluidsopnames van bijbelgedeelten en evangelisatiemateriaal in de Tibetaanse talen kunnen afmaken. We willen deze graag gaan verspreiden dit jaar. Helaas moesten opnieuw mensen die ons hierbij hielpen daarmee stoppen. Dat is al heel vaak gebeurd. In geen enkel ander gebied is de tegenstand zo sterk. Bid voor bescherming, fysiek en geestelijk, van onze werkers, en dat zij die verlangen naar het goede nieuws het zullen kunnen horen en geloven.

Oost-Afrika

Afgelopen jaar zijn er op bijzondere wijze deuren open gegaan voor onze werkers in Oost-Afrika. Bid voor hen die zich voorbereiden om daar heen te gaan en nu taalstudie volgen in de regio. Ook wordt gewerkt aan een business platform. In sommige van deze gebieden is geen enkele kerk en zijn al lange tijd geen zendelingen meer werkzaam geweest. Bid dat de werkers goed gebruik zullen maken van de mogelijkheden die hen geboden worden en voor bescherming in gebieden waar radicale Islam voor onstabiliteit zorgt.

Midden-Oosten

Bid ook voor onze werkers in de (voormalige) conflictgebieden in het Midden-Oosten. In sommige landen groeit de kerk snel en zijn onze werkers betrokken bij Bijbelverspreiding. In andere gebieden gebruiken onze zendelingen landbouwprojecten om de bevolking te bereiken en hen weer toekomstperspectief te bieden. Deze projecten zijn een bron van voedsel en werkgelegenheid. Bid dat deze landen, die ooit christelijk waren voor de legers van Mohammed kwamen, opnieuw het evangelie luid en duidelijk mogen horen. Bid dat werkers een goede balans zullen hebben tussen vrijmoedigheid en voorzichtigheid.

Kinderen

Bid voor het zondagsschool trainingsprogramma (in het Engels genaamd ‘Dove’). Ook dit jaar wordt het weer in nieuwe talen vertaald en in nieuwe landen geïntroduceerd. Bid dat daardoor duizenden kinderen het evangelie mogen horen, leren begrijpen en doorgeven. Bid ook voor de vele christelijke kinderen in gesloten landen die al vroeg geconfronteerd worden met vervolging. Bid dat hun geloof sterk genoeg mag zijn om de volwassenen te beschamen, en dat God hun levens en hun getuigenis naar anderen zal zegenen.

Bhutan

Dit jaar werken we aan een nieuw project in Bhutan, onder de nog grotendeels onbereikte meerderheidsgroep. Bid voor hen die Bijbelgedeelten vertalen en liederen schrijven in de streektaal, zodat de kleine groep gelovigen versterkt zal worden en toegerust om hun eigen mensen het evangelie te vertellen.

Namens onze mensen op het veld, danken we u hartelijk voor uw gebeden!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *