Overstromingen Iran: BtJ noodhulp onderweg. Help mee! (Update)

Update: Wij zijn enorm dankbaar voor de ruim 10000 Euro die al is binnengekomen. Meer dan duizend gezinnen hebben via BtJ noodhulp ontvangen. Ook in de afgelopen week zijn nog bijna 700 gezinnen geholpen. Hierdoor kon de kracht van het evangelie zichtbaar worden op een plek waar het christelijk geloof niet openlijk beleden mag worden. Bid dat het werk van onze plaatselijke partners veel mensen tot zegen zal zijn. Blijf ook bidden voor een verandering in dit land ten goede. Mensen lijden zwaar onder het verdrukkende regime en de economische sancties. 

In het Noorden van Iran vinden op het moment ernstige overstromingen plaats door ongekende regenval. De verwachting is dat het de komende dagen nog erger zal worden, want er wordt nog veel meer regen verwacht.

Aantallen doden en gewonden zijn nog niet bekend, en dit loopt nog voortdurend op. Onze lokale partners hebben dringend gevraagd om voedsel en water. We hebben besloten om ons noodfonds te openen en hopen zo snel mogelijk te beginnen met distributie van noodhulp via onze contacten in het land.

Om voor te bidden:

De situatie in het land was al gespannen door ernstige tekorten aan basisbehoeften en hoge inflatie. Door deze situatie lopen de spanningen nog hoger op. Bid dat voor alle partijen het helpen van de getroffen gebieden de prioriteit zal zijn.

Bid voor de hulpverleners die nu mensen uit het water proberen te redden, voor Gods kracht en genade voor hen.

Bid voor de honderdduizenden ondergrondse Christenen in het land. Dat hun liefde voor hun naasten mag schijnen in deze moeilijke tijd en dat God in al hun noden zal voorzien.

Bid voor troost en kracht voor de mensen die direct getroffen zijn en dat onze partners ter plaatse hen tot steun zullen zijn.

Giften voor Iran kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL53RABO0330006002 ten name van Back to Jerusalem Nederland onder vermelding van ‘Noodhulp Iran’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *