Broeder Yun: Veelgestelde vragen

Op 5 juni is komt broeder Yun naar Nederland. Maar wie is hij en waarom is het zo de moeite waard om zijn verhaal te horen? En hoe zit het met verhalen die over hem de ronde doen? Hieronder hebben we een aantal veelgestelde vragen op een rij gezet.

1. Waar komt de titel ‘De Hemelse Man’ vandaan?

Het verhaal van Yun is opgetekend in het boek ‘De Hemelse Man’ (The Heavenly Man). Dit is een verwijzing naar een gebeurtenis die in het boek beschreven is. Yun werd een keer een nacht lang verhoord na een inval bij een huiskerkmeeting. Om de andere gelovigen te beschermen, gaf hij niet zijn naam en woonplaats, maar hield hij vol dat hij een hemelse man was.

2. Wat was/is broeder Yun’s positie in de huisgemeenten?

Yun was een evangelist binnen de huiskerken en reisde rond om het evangelie te verspreiden en de kerken te versterken. Verschillende keren werd hij gepakt en hij bracht jaren door in de gevangenis. Nadat hij ontsnapte, kon hij zijn werk in China niet meer voortzetten, omdat hij overal gezocht werd en hij daardoor de medegelovigen in gevaar bracht. Hij moest China verlaten en kwam in Duitsland terecht. De leiders van een aantal van de grootste netwerken van huisgemeenten hebben hem hun zegen gegeven om een spreekbuis te zijn voor de Chinese kerk en de Back to Jerusalem beweging in het bijzonder. Yun reist vele maanden per jaar de wereld rond en vertelt overal het verhaal over het werk van God in de Chinese kerk en de zendingsvisie van deze kerk. Ook deelt hij zijn eigen getuigenis en vertelt het evangelie aan wie het maar horen wil.

3. Spreekt broeder Yun Engels?

Nee. Broeder Yun komt van het Chinese platteland en heeft weinig opleiding gehad. Het Chinese dialect dat hij spreekt is ook niet makkelijk te vertalen door Mandarijnsprekers. Daarom reist broeder Tang als vaste vertaler met hem mee. Hij werkte al met broeder Yun toen hij nog in China was en is actief binnen de ‘Back to Jerusalem’ organisatie. Vervolgens zal iemand anders broeder Tang naar het Nederlands vertalen.

4. Zijn de verhalen in zijn boek niet ongelofelijk?

De verhalen in ‘De Hemelse Man’ zijn zeker niet alledaags. Aan de andere kant zijn ze niet ongewoon voor de beschreven periode in de Chinese kerk. Zowel zware vervolging als ongekende wonderen vormden de realiteit van het leven van Chinese christenen. Nog steeds gaan deze twee hand in hand in China. De verhalen zijn ook grondig gechecked en ooggetuigen ondervraagd door de schrijver van het boek. Hij heeft hiervan verantwoording afgelegd in een open brief (zie vraag 9).

5. Heeft broeder Yun een eigen organisatie?

Nee. Broeder Yun wil alleen maar de zendingsbeweging van de Chinese huiskerken ondersteunen. Zijn spreekbeurten zijn op uitnodiging van kerken wereldwijd en worden georganiseerd door de ‘Back to Jerusalem’ organisatie, die de logistiek regelt. Het verhaal van broeder Yun heeft al miljoenen mensen geinspireerd om te bidden voor de Chinese kerk en de Back to Jerusalem beweging te ondersteunen.

6. Verdient broeder Yun veel geld aan al die meetings?

Nee. Fondsen die worden geworven tijdens bijeenkomsten gaan niet naar hem, maar naar het zendingswerk dat namens de Back to Jerusalem beweging gedaan wordt. Broeder Yun staat volledig buiten het werven en inzetten van de fondsen. Hij vertelt slechts zijn verhaal. Zelf heeft hij een eenvoudige levensstandaard in zijn woonplaats in Duitsland.

7. Waar is zijn boek ‘De Hemelse Man’ te krijgen?

In het Nederlands is het boek al een aantal jaar uitverkocht. Daarom heeft Back to Jerusalem speciaal voor de bijeenkomst in Nederland een herdruk laten verzorgen. Het boek zal tijdens de meeting verkrijgbaar zijn. Er is geen vaste prijs, maar het boek is te krijgen tegen een donatie voor het werk van Back to Jerusalem. Wat boven de kostprijs van het drukken gegeven wordt, gaat weer naar het werk van Chinese zendelingen. Na deze meeting kan het boek via een email naar Back to Jerusalem Nederland aangevraagd worden tegen een donatie voor het werk.

8. Van welke denominatie is broeder Yun?

De huiskerken in China hebben hun eigen denominaties, die niet te vergelijken zijn met kerken in Nederland. Een aantal kenmerken van de Chinese huiskerken zijn:

  • Een diep respect voor Gods woord. Vaak leren mensen hele Bijbelboeken uit hun hoofd.
  • Een diepe toewijding aan het evangelie, die alles mag kosten.
  • Een geloof in de kracht van de Heilige Geest en wonderen.
  • Eenvoud in het materiele. Geen verwachting van rijkdom en succes
  • Een diepe persoonlijk beleving, die geuit wordt in gebed en zang
  • Een sterke zendingsdrag, waarbij het brengen van persoonlijke offers als vanzelfsprekend wordt gezien

9. Hoe zit het met geruchten dat broeder Yun een onbetrouwbare profiteur is?

Deze geruchten zijn in de wereld geholpen door een Chinese man in Duitsland. Hij heeft destijds een website opgezet met als doel het in diskrediet brengen van broeder Yun. Daarop zijn onder andere getuigenissen tegen Yun gepubliceerd van leiders in China, die later hier niets mee te maken bleken te hebben en vierkant achter Yun staan. Andere leiders die hun medewerking aan deze man gaven, kennen Yun niet en/of hadden zijn boek zelf niet gelezen. De mensen die Yun persoonlijk kennen hebben deze geruchten sterk weersproken en getuigen dat hij betrouwbaar is en God en zijn medegelovigen met zijn hele hart dient. Yun zelf kiest de weg van vergeving en gelooft dat hij niet geroepen is om geruchten te bestrijden, maar om trouw te doen wat god hem opdraagt. De auteur van ‘De Hemelse Man’ heeft in een uitgebreid schrijven deze geruchten weerlegd. Deze Engelstalige brief is te vinden op www.asiaharvest.org/pages/news050705OpenLetterBrotherYun.html

10. Wat gebeurt er bij meetings van Broeder Yun?

Bezoekers horen verhalen van de frontlinies van zending in gesloten landen. Broeder Yun vertelt over zijn eigen ervaringen als evangelist en gevangene, en bemoedigt mensen vanuit de Bijbel. Er is na afloop gelegenheid om broeder Yun te spreken en om gebed te vragen. Er zijn boeken te krijgen over de Chinese kerk en het zendingswerk van BtJ, en er wordt gecollecteerd voor dit werk. Voor veel mensen zijn deze meetings een enorme bemoediging in hun wandel met God, en om zich ten dienste van Hem te stellen.

Datum:  5 juni
Plaats:   V.E.G. De Morgenster Rotholm 20, Urk
Tijd:        20.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Er is een uitgebreide boekentafel en er wordt gecollecteerd voor het werk van Chinese zendelingen in gesloten landen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *