Broeder Yun deelt verhaal met volle zaal

Het was een multicultureel spektakel op 5 juni toen Broeder Yun sprak voor een volle zaal op Urk. Uit het hele land en zelfs uit Vlaanderen waren mensen gekomen om zijn bijzondere verhaal te horen. Het Chinese dialect dat broeder Yun spreekt, werd vertaald in het Engels door een broeder met een Scandinavische tongval, en van daaruit weer in het Nederlands.

Niet alleen de vertaler moest zweten, maar alle aanwezigen zongen samen het lied ‘Amazing Grace’ in het Chinees, met behulp van een zuster die jarenlang in China had gewoond. Dit tot grote vreugde van Broeder Yun die zelden de kans krijgt om met een volle zaal in zijn eigen taal te zingen.

Broeder Tang vertelde eerst over de kerk in China, de toegenomen vervolging, maar ook hoe de groei doorgaat en het werk van God niet te keren is. Bijzondere verhalen hoorden we over het werk van Chinese zendelingen in andere gesloten landen, en hoe de kerk groeit in Iran.

Ongeveer de helft van de aanwezigen had ooit het boek ‘De Hemelse Man’ gelezen, met het getuigenis van broeder Yun. Toch gaat er niets boven het van iemand persoonlijk te horen. De zaal was geboeid door de verhalen over hoe hij tot geloof gekomen was, zonder ooit een Bijbel te hebben gezien en met maar heel weinig kennis over God, behalve dat Jezus helpt als je tot Hem roept. Met het hart van een pastor bemoedigde hij de aanwezigen door te vertellen over hoe God altijd nabij was geweest, zelfs in tijden van marteling en gevangenschap, en dat Hij groter is dan welke problemen dan ook. En met het hart van een evangelist riep hij iedereen op om Jezus te volgen.

Voor verschillende aanwezigen was het extra bijzonder. Zo waren er Chinese bezoekers uit naburige AZCs en een Iraanse zuster die zeer geraakt was door de verhalen over wat God doet in haar land van herkomst.

Maar ook anderen waren geraakt door de oproep van broeder Yun om te leven als discipel van Jezus. Een klein groepje bleef achter om te bidden voor een collega in een moeilijke situatie. Toen zij hem de volgende dag weer zagen zei hij dat hij mee wilde naar de kerk.

We zijn als BtJ enorm dankbaar voor alle mensen die geholpen hebben om deze meeting mogelijk te maken. We mochten de zaal van de Morgenster gratis gebruiken en vrijwilligers hielpen met koffie, muziek en techniek. We zijn ook blij met allen die zo ruimhartig gegeven hebben voor het werk van Chinese zendelingen in Irak. Hartelijk dank voor al jullie gaven!

In de toekomst willen we graag broeder Yun uitnodigen om een aantal meetings in Nederland te doen. Als uw gemeente graag zo’n meeting wil helpen organiseren, dan horen we graag van u!

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *