Nacht van Gebed, hoe bidt de lijdende kerk?

Aanstaande vrijdag op zaterdag is de nacht van gebed, waarin veel kerken speciale bijeenkomsten hebben om te bidden voor de lijdende kerk.

In veel gebieden is vervolging toegenomen het afgelopen jaar, met name in China. Wij bidden dan natuurlijk dat dit tij gekeerd wordt, dat er meer vrijheid zal komen en dat leiders die gevangen genomen zijn weer vrij komen. En hoewel dat goed is, laat het ook zien hoe wij tegen dit lijden aankijken. We zien het als ongewenst, en als iets wat niet zo hoort.

Toen broeder Yun vorige week in Nederland was, werd hij door verschillende journalisten geïnterviewd. Zij vroegen ook naar zijn visie op de toegenomen vervolging. Hij gaf niet direct de antwoorden die verwacht werden, maar wel antwoorden die ons te denken moeten geven.

Toen het ging over het verwijderen van kruisen van kerkgebouwen, vond hij dat geen probleem. Hij zag het bouwen en optuigen van grote kerken als een afleiding van waar het om gaat. Volgens hem is de Chinese kerk niet geroepen om haar tijd en middelen in deze uiterlijke vormen te steken. Het kruis moet niet op daken staan, maar in de harten van mensen komen. En het moet gedragen worden.

Daar weet hij het nodige van. Broeder Yun heeft zelf vele jaren gevangen gezeten, onder verschrikkelijke omstandigheden. Toen hem gevraagd werd naar de leiders in gevangenschap, gaf hij echter aan niet voor hun bevrijding te bidden. Hij bid elke dag voor ze, dat ze trouw zullen zijn aan het evangelie, wat ze ook meemaken. God kan hen zowel in gevangenschap als in vrijheid gebruiken.

Mensen die aan de lijve vervolging hebben meegemaakt, zullen dit niet gauw verheerlijken. Maar de prioriteiten die broeder Yun aangaf, zijn het overwegen waard. Onze eerst zorg moet niet zijn of er wel kruisen op een dak mogen staan, maar of mensen het evangelie horen, zodat ze dit kruis gaan dragen. En de trouw aan het evangelie is belangrijker dan een verbetering in de fysieke omstandigheden.

Hoewel we zeker mogen bidden voor verlichting van het lijden, is het nog belangrijker te bidden dat ondanks en misschien dankzij dit lijden Gods koninkrijk gebouwd wordt. Zoals Petrus schrijft in 1Petrus 1:7 ‘…opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *