Een christelijke onderklasse; Hoe vervolging en armoede samengaan

Als christen in het Westen, kun je de indruk krijgen dat de kerk een machtig en rijk instituut is, dat zelfs na decennia van secularisering nog een aardige vinger in de pap heeft. Wereldwijd gezien is het een ander plaatje. Het zwaartepunt van de kerk ligt niet meer in rijke landen, maar in ontwikkelingslanden. Bovendien zorgt vervolging in veel van deze landen ervoor dat christenen in grotere armoede leven dan andere burgers.

Generaties van kwetsbaarheid

Daar zijn verschillende redenen voor. In Pakistan bijvoorbeeld, stamt de christelijke minderheid voor een groot deel af van Hindoes uit de laagste kasten, die christen werden in het Britse koloniale tijdperk. Ze deden vaak ongeschoold werk, en nu nog steeds zijn er christelijke gemeenschappen waarvan de inwoners weinig meer zijn dan slaven in steenfabrieken en op het land. De verbetering van hun omstandigheden is natuurlijk geen prioriteit voor de conservatieve Islamitische leiders. Door hun economisch kwetsbare positie, zijn ze ook een gemakkelijk doelwit voor valse beschuldigingen op het gebied van godslastering.

Leven in het vuilnis

Ook in landen waar het christendom oude papieren heeft, zoals in Egypte, zijn er economische gevolgen voor het behoren bij een minderheid. Door de eeuwen heen leidde het leven onder een moslimmeerderheid tot uitsluiting, discriminatie en extra belasting voor ongelovigen. Op het moment zijn de wetten eerlijker, maar in de praktijk is er nog steeds veel armoede onder christenen. Zo zijn er grote christelijke gemeenschappen die uitsluitend leven van het verzamelen van afval, en letterlijk leven tussen bergen troep, dat ze zoveel mogelijk recyclen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de gezondheid en zuigelingensterfte. Ook christenen die het financieel beter hebben, kunnen te maken krijgen met gedwongen permanente evacuaties bij religieuze spanningen, en aanvallen op hun huizen en ondernemingen.

Vernietiging en emigratie in Irak

In Irak gaat het christendom ook terug tot de tijd van de apostelen. Tot voor kort was er een grote christelijke minderheid, die relatieve stabiliteit genoot. Na de afzetting van Saddam en de opkomst van ISIS is dat allemaal veranderd. Veel christelijke dorpen zijn volledig vernietigd en gemeenschappen verdreven. De achterblijvers moeten herbouwen uit het niets. Een andere factor die bijdraagt aan verarming onder christenen, is dat de meer welvarende gelovigen doorgaans naar het Westen zijn vertrokken om daar een nieuw bestaan op te bouwen voor hun kinderen. Degenen zonder geld en opties blijven dan achter, wat ook weer gevolgen heeft voor de economische mogelijkheden van de gemeenschap.

Verarmen van Chinese christenen

Deze omstandigheden lijden tot het ontstaan van een christelijke onderklasse. Maar soms wordt hier heel doelbewust op aangestuurd. Neem het Chinese ‘social credit system’, dat vanaf januari 2020 overal ingevoerd moet zijn. De overheid kan door mobile technologie precies weten wat mensen kopen, waar ze heengaan, wat ze doen en wie ze ontmoeten. Zo is het makkelijk de christenen eruit te vissen. Zelfs het omgaan met christenen, het verhuren van huizen aan christenen of het in dienst nemen van christenen kan je dan op puntenverlies komen te staan. Daarmee worden christenen geïsoleerd. Bovendien kan de overheid ervoor zorgen dat christenen geen huizen kunnen kopen, leningen kunnen krijgen, kunnen reizen, zowel nationaal als internationaal en geen toegang kunnen krijgen tot de betere scholen. We krijgen nu al berichten dat kinderen van gelovigen het christendom moeten afzweren voor ze weer naar school mogen. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat christenen verarmen.

Voor ons als welvarende Westerse christenen ligt hier een vraag. Hoe kunnen we uiting geven aan onze verbondenheid in Christus met broeders en zusters die in armoede leven? Hoe kunnen we hierin christelijke eenheid laten zien?

Onderwijs voor christelijke kinderen

Een van de manieren waarop BtJ wil helpen is door het verstrekken van studiebeurzen voor kinderen van Chinese kerkleiders die gevangen genomen zijn, of die zo vervolgd worden dat ze niet meer financieel voor hun gezin kunnen zorgen. Als dit is iets dat u aanspreekt, kunt u hiervoor een bijdrage overmaken naar onze stichting o.v.v ‘Studiefonds Vervolgde Kerk’ of on-line geven op de internationale website via deze link

https://backtojerusalem.com/support/btj-martyrs-scholarship-fund/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *