Dag 1 – Syrië in de Bijbel

Syriërs herleiden hun wortels naar het begin van de Bijbelse geschiedenis, naar de kleinzoon van Noach. Volgens de traditie waren het de nakomelingen van Aram, de zoon van Sem die zich vestigden in het gebied dat later Syrië werd genoemd. Dat betekent dat de Syriërs, net als de Joden, een Semitisch volk zijn, afstammelingen van Sem.

De naam Aram, zoals het volk in Syria aanvankelijk werd aangeduid, wordt vaak genoemd in de Bijbel. De mensen van Aram, settelden tussen de grote rivieren de Eufraat en de Tigris, in een gebied dat ook wel Mesopotamië wordt genoemd.

De geschiedenis van Aram is vol tegenstellingen. In de tijd van koning Salomo was het een belangrijke tegenstander van Israël (1 Koningen 11:23-25). Als christenen zich dat realiseren, hebben ze soms de neiging om Syrië dan maar af te schrijven als een slecht land en vijand van het volk van God.

Dat zou een verkeerde en tragische conclusie zijn. Er is nog veel meer te zeggen over Syrië zoals we zullen ontdekken in de komende dagen.

Het land wordt al genoemd in Genesis 28 als ‘Paddam Aram’. Dit is waar Abraham’s familie aanvankelijk settelde nadat ze uit Ur der Chaldeeën waren vertrokken. Het is de plek waar zowel Isaak als Jacob hun vrouwen vandaan haalden, uit de familie van Abraham’s broer Nachor. Daarmee speelt het land een belangrijke rol in de heilsgeschiedenis.

In Mattheus 4:24 zien we dat gelijk na de roeping van de eerste discipelen, als Jezus predikend rondtrekt, ‘het gerucht over Hem zich verspreidde door heel Syrie’ en dat deze mensen hun zieken en bezetenen bij Jezus brachten om genezen te worden.

Als Jeruzalem de wieg van het Christendom is, dan is Syrië de plek waar het christendom de eerste stapjes zette de verdere wereld in. Het was in Syrië, op weg naar Damascus dat Paulus geroepen werd als apostel naar de heidenen. Het was Antiochië in Syrië waar de volgelingen van Jezus voor het eerst ‘Christen’ genoemd werden. En Antiochië werd een belangrijke zendingshub van waar uit Paulus rondreisde om overal rond de Middellandse zee het evangelie te brengen.

Er zijn nog veel meer verwijzingen in de Bijbel naar dit land, maar voor nu willen we de aandacht vestigen op Syrië als land waar het christendom al heel snel na Pinksteren wortel schoot. Syrië omarmde het evangelie. Zal de Heilige Geest opnieuw herleving willen bewerken?

Gebedspunt

De christelijke geschiedenis van Syrië werd voor een groot deel begraven onder een de puinhopen van de Islamitische verovering. Syrië is geen Islamitisch land maar wordt door de islam als krijgsgevangen gehouden. We willen bidden dat de Syriërs hun christelijke wortels gaan herontdekken en terug zullen keren tot de Vredevorst.

Bijbelvers

Hoort dit, gij oudsten, en neemt ter ore, alle inwoners des lands. Is zo iets geschied in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertelt daarvan aan uw kinderen; laten uw kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan het volgende geslacht. -Joel 1:2,3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *