Dag 4 – Eenheid, Vrijheid en Socialisme

De al-Assad kwam aan de macht door een serie staatsgrepen. Al-Assad is Arabisch voor ‘de Leeuw’ en ze geloofden dat ze het leiderschap door hun eigen kracht wisten te verwerven.

Hafez al-Assad was de president van Syrië van 1971-2000 en was de vader van de huidige president. Hij was bekend met militaire staatsgrepen. Hij was onderdeel van de staatsgreep in 1963 die de Ba’at partij aan de macht bracht. De meeste mensen kennen de Ba’at partij als de partij van Saddam Hoessein in Irak. Wat minder bekend is, is dat de Ba’at partij een socialistische partij is die geloofde dat de Arabische wereld onder een socialistisch bewind gebracht moest worden.

Het motto van de Syrische Ba’at partij is ‘Eenheid, Vrijheid en Socialisme’ en hun visie is om de Arabische wereld te verenigen in een partij van verzet tegen de rijke niet-Islamitische landen.

Het motto ‘Eenheid, Vrijheid en Socialisme’ is de sleutel tot het begrijpen van de situatie in Syrië. Het woord ‘Eenheid’ doelt op het verenigen van de Arabische landen. Het woord ‘Vrijheid’ betekent niet vrijheid van meningsuiting of godsdienst, maar vrijheid van koloniale overheersing en Westerse invloed.

Als laatste is er het socialisme. Volgens de Ba’at partij, moet het socialisme ingevoerd worden naar het voorbeeld van Mohammed. Alle aspecten van het leven, militair, religieus, maatschappelijk, economisch en academisch, vielen onder zijn bewind.

Toen de Ba’at partij de macht overnam is er echter niets gekomen wat leek op eenheid of vrijheid. Er is enorme verdeeldheid in het land en niemand is vrij. Alleen de boodschap van het evangelie kan weer vrijheid brengen aan het Syrische volk.

Gebedspunt

De bevolking van Syrië verlangt naar vrede. De generatie die nu opgroeit, heeft niet anders gekend dan oorlog en lijden. Bid voor vrede in het land en dat mensen de vrede van God zullen leren kennen.

Bijbelvers

De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.
2 Korinthiërs 3:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *