Dag 5 – Gebed voor de leiders

Bashar al-Assad is sinds juli 2000 president van Syrië. Hij wordt gezien als een massamoordenaar en oorlogsmisdadiger.

De VN beschuldigen het Assad regime ervan oorlogsmisdaden te hebben begaan tegen zijn eigen bevolking, gedurende de zes jaar lange burgeroorlog, die nog steeds gaande is. Het bewijs hiervoor is overweldigend.

In 2013 deed Assads leger een aanval met zenuwgas in de voorsteden van Damascus, wat honderden mensen het leven kostte. Onder internationale druk, werd een overeenkomst gesloten dat hij zijn voorraden chemische wapens zou vernietigen, maar dit deed hij niet.

Assads leger wordt ervan verdacht dat ze in 2016 bijna 13000 clusterbommen hebben gedropt in steden, waardoor- zonder enig onderscheid tussen soldaten en burgers- vele slachtoffers vielen.

Het lijkt erop dat er weinig is dat Assad niet wil doen om aan de macht te blijven. Zo is bekend dat hij tieners die graffiti spoten met revolutionaire leuzen genadeloos liet martelen. Toch schijnt hij niet altijd zo geweest te zijn. Historici zeggen dat hij niet vrijwillig in deze positie terecht is gekomen.

Gedurende het eerste deel van zijn leven, was Bashar al-Assad iemand die levens redde, niet vernietigde. Na zijn middelbare school, studeerde hij medicijnen aan de universiteit van Damascus, waarna hij zijn studie voortzette in Londen. Het was zijn droom om oogarts te worden, maar die droom werd ruw verstoord toen zijn oudere broer omkwam bij een auto-ongeluk.

Het was Bashar al-Assads oudere broer die de gedoodverfde opvolger was van zijn vader. Toen deze plotseling stierf, moest Bashar op stel en sprong terug naar Syrië om daar voorbereid te worden op het leiderschap van het land. Na 20 jaar aan de mach heeft Bashar Syrië weinig goeds gebracht en er is geen verbetering in zicht.

Gebedspunt

Laten we bidden voor de leiders in Syrië, dat ze tot bekering gebracht zullen worden en zich zullen verootmoedigen voor God, zodat er redding mag komen voor deze leiders en hun volk.

Bijbelvers

1Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, 2voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. 3Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, 4die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. 5Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,
1 Timotheus 2:1-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *