Dag 10 – Einde van een terreurleider

Dag 11, Einde van een terreur leider

Abu Bakr al-Baghdadi. We dachten al eerder dat hij dood was, maar het was moeilijk om het bevestigd te krijgen. De Russen hebben eveneens geclaimd dat ze hem omgebracht hadden, maar konden het ook niet bewijzen. Maar nu lijkt het dan toch zover te zijn. Met behulp van Koerdische inlichtingen kon de ISIS leider gelokaliseerd worden, en Amerika heeft hem uitgeschakeld. Of eigenlijk heeft hij zichzelf opgeblazen, tragisch genoeg samen met drie van zijn kinderen. 

Al-Baghdadi was als leider van ISIS een van de meest boosaardige terroristen leiders in de recente geschiedenis. De dood en vernietiging die hij veroorzaakt heeft in Syrië is onpeilbaar. 

Verdedigers van Islam zullen zeggen dat hij geen vertegenwoordiger is van de ‘echte’ Islam. Alsof hij het niet helemaal begrepen heeft. Toch was zijn bijnaam niet voor niets ‘Doktor’, een verwijzing naar zijn doctoraat in Koran studies. Hij wist wel degelijk waar hij het over had. 

Hij ontving zijn doctoraat in Koran studies van de Saddam universiteit in Bagdad, waar hij vandaan komt. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door met zijn neus in de Koran en hij studeerde met veel passie. Hij wijdde zijn leven aan het volgen van de leer van Mohammed. Het is daarom problematisch om te zeggen dat hij niet de echte Islam zou volgen. 

Al-Baghdadi was volgens eigen zeggen een nakomeling van Mohammed. Dat gaf hem in de ogen van zijn volgelingen het recht om het leiderschap van het kalifaat te claimen. 

In 2016, toen het niet meer zo goed ging met het kalifaat, moest de man die duizenden afgeslacht en gemarteld had, onderduiken. Zijn terroristen vrienden moesten hem verbergen voor de vijanden, die steeds meer terrein op ISIS heroverden. Maar uiteindelijk wist hij niet te ontsnappen. Hij zal zich nu voor zijn Schepper moeten verantwoorden voor wat hij de bevolking van Syrië en Irak heeft aangedaan. 

Deze maand bidden vele christenen over de hele wereld voor Syrië. Is de uitschakeling van al-Baghdadi een gebedsverhoring? Dat kunnen we moeilijk zeggen. God is er niet op uit om zondaren te doden, maar om ze tot bekering te brengen. Dat moet ook ons gebed zijn. Maar de dood van deze terroristenleider zal het zeker moeilijker maken voor ISIS om zich te herorganiseren. Hiermee is een van de gevaarlijkste vijanden van het Syrische volk voorlopig verzwakt. Dat biedt kansen voor herstel. 

Gebedspunt

Bid voor de honderdduizenden die de trauma’s meedragen veroorzaakt door ISIS. Zoveel levens zijn diep beschadigd door de slachtpartijen en het seksuele misbruik dat het handelsmerk was van de volgelingen van al-Baghdadi. Mag de dood van deze man verlichting geven, en zijn organisatie nooit meer herstellen. Mogen zijn overgebleven volgelingen door God stilgezet worden en zich bekeren. Bid ook voor de 11 kinderen die de aanval op hun vader hebben overleefd, dat God hun op een ander weg zal leiden dan die hun vader ging. 

Bijbelvers

“…om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten, 72 om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken, 73 de eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader, dat Hij ons zou geven, zonder vreze, uit de hand der vijanden verlost, Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen.” (Lukas 1:71-75)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *