Dag 11 – Een schreeuw in de woestijn

De Syrische Jezidi’s is een groep die onvoorstelbaar veel heeft doorstaan. Door de geschiedenis heen hebben zijn er 64 genocidepogingen geweest gericht op het uitroeien van deze bevolkingsgroep. Jezidi’s wonen voornamelijk in Irak en Syrië, op en om het Sinjar gebergte, dat al generaties lang hun toevlucht is. 

Jezidi’s hebben een lange geschiedenis. Ze woonden al in Syrië voor er christenen of moslims woonden. Op het moment wonen ze voornamelijk in twee gebieden in Syrië, Al-Jazira and Kurd-Dagh.

Jezidi’s hangen een strikt monotheïstisch geloof aan, waartoe je je niet kunt bekeren. Je moet als Jezidi geboren worden om Jezidi te zijn. Als een Jezidi met iemand van buiten hun geloof trouwt, dan staat dat gelijk aan geloofsafval. Het is dus een groep waarin zowel religie als etniciteit een belangrijke rol spelen. 

Ze geloven in een God die de wereld geschapen heeft en toevertrouwde aan de zorg van zeven heilige wezens, of engelen. De meest prominente engel heet Melek, die voornamelijk bekend staat als de pauw-engel. Het geloof in Melek heeft veel christenen en moslims doen concluderen dat de Jezidi’s satan aanbidden. 

Toen in 2014 ISIS strijders de Jezidi’s aanvielen, geloofden ze dat ze de wereld zuiverden van een kwaadaardige groep mensen. Jezidi mannen werden in rijen opgesteld, doodgeschoten en in massagraven gegooid. Jonge jongens moesten hun shirt uitdoen en hun armen omhoog. Als ze al haar onder hun armen hadden, werden ze doodgeschoten. De jongere jongens werden weggevoerd om als kindsoldaat en zelfmoordterroristen te werk gesteld te worden. Vrouwen van alle leeftijden werden als seks-slavinnen verkocht. 

Helaas deed de wereld erg weinig om deze genocidepoging te stoppen. Maar er waren christenen die zorgden voor de getroffen Jezidi’s en hen liefdevol ondersteunden. Door deze zorg, kijken de Jezidi’s vandaag de dag veel positiever tegen christenen aan. 

Gebedspunt

Bid voor de Jezidi’s. Het is een grotendeels onbereikte bevolkingsgroep. Maar er zijn veel elementen in hun cultuur en religie die een brug kunnen vormen naar het evangelie. Bid voor de christenen die specifiek traumazorg verlenen aan deze groep. 

Bijbelvers

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. (Markus 16:15-18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *