Dag 14 – Een terrorist bekeerd

Ruim tweederde van Syrië valt op het moment onder de invloedssfeer van fundamentalistische moslims. Ze dragen echter geen uniformen waardoor ze herkenbaar zouden zijn als de vijand. Deze fundamentalisten geloven doorgaans dat angst en terreur de beste manieren zijn om politieke macht te vergroten. Ze geven niets om democratie, het belang van de minderheden of gelijke rechten.

Terrorisme is niets nieuws voor dit land. Syrië wordt al jaren geplaagd door terroristen. Nog niet lang geleden werd het laatste bolwerk van ISIS in Syrië verslagen, maar deze (tijdelijke) overwinning op ISIS bracht geen einde aan de terreur.

Maar wat als God een plan heeft voor deze terroristen? Wat als de ijver die ze tonen voor de leugen en de dood, omgekeerd kan worden in een ijver voor waarheid en leven? Is het mogelijk? Kan God ook de harten van deze terroristen veranderen en hen gebruiken om opwekking te brengen?

Het is niet alleen mogelijk, het is ook eerder gebeurd. God veranderde het hart van een terrorist en gebruikte zijn ijver voor het koninkrijk van de hemel.

De eerste keer dat we Saulus van Tarsus ontmoeten, was hij deel van een groep die een religieus gemotiveerde moord pleegde op een leider van de kerk, in een poging het christelijk geloof met wortel en al uit te roeien (Handelingen 7:57-60). Paul terroriseerde de kerk door van huis naar huis te gaan, en mannen en vrouwen gevangen te nemen en weg te voeren (Handelingen 8:3). Deze tactiek werkte. Christenen vluchtten soms honderden kilometers ver weg voor deze terreur.

Net als ISIS terroristen, geloofde Paulus dat iedereen die in Jezus geloofde het verdiende te sterven. En hij schuwde extreme geweld niet. Stenigen was geen prettige manier om dood te gaan. Maar toen hij God zelf ontmoette, veranderde alles. Door deze bovennatuurlijke ingreep wist Paulus dat Jezus leefde en de redder van de wereld was. Al was hij verblind door het hemelse licht, voor het eerst kon hij echt zien.

Als God al eerder het hart van een terrorist in Syrië veranderd heeft, zouden we hem dan niet kunnen bidden of hij dat weer wil doen?

Gebedspunt

Bid dat God de harten van terroristen in Syrië wil veranderen. Bid dat hun haat veranderd mag worden in liefde en dat hun ijver om te doden zal veranderen in een ijver om leven te brengen.

Bijbelvers

En het geschiedde, toen Saulus enige dagen bij de discipelen te Damascus was, 20dat hij terstond in de synagogen verkondigde, dat Jezus de Zoon van God is. En allen, die het hoorden, stonden verbaasd en zeiden: Is dit niet de man, die te Jeruzalem uitroeide, wie deze naam aanriepen, en die hier gekomen is met het doel hen gevankelijk voor de overpriesters te brengen? Doch Saulus trad steeds krachtiger op en bracht de Joden, die te Damascus woonden, in verwarring door te bewijzen, dat deze de Christus is. (Handelingen 9:19b-22)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *