Dag 15 – Gaat het in Syrië om macht of om water?

Op veel plekken in de wereld wordt gestreden om controle over de watervoorraden en in Syrië is dat niet anders. 

In het Midden-Oosten wordt al duizenden jaren gestreden om water. De eerste water-oorlog die gedocumenteerd is, was 4500 jaar geleden. Toen vochten de legers van Lagash en Umma, stad-staten bij het kruispunt van de Eufraat en de Tigris, over het water van de Tigris, die de koning van Umma wilde laten omleggen, zodat het water naar hun steden en land zou vloeien.

Het meeste water in Syrië komt uit een klein aantal bronnen en dit worden er steeds minder volgens data van de NASA en het Duitse ruimtevaartcentrum. Het stroomgebied van de Eufraat en de Tigris (Turkije, Syrië, Irak en West-Iran), droogt sneller uit dan welke plek op aarde van ook met uitzondering van India. 

Zelfs als de oorlog vandaag zou stoppen, zouden niet alle problemen opgelost zijn. Veel vluchtelingen hebben de wijk genomen naar steden die grotendeels afhankelijk zijn van waterbronnen die ontoereikend zijn voor zoveel mensen. Land langs de Eufraat, ook wel bekend als de ‘vruchtbare sikkel’, heeft te maken met ongekende droogte en slechte oogsten als gevolg. Ook als er voor Syrië de vrede komt waar we voor bidden, dan liggen er nog andere uitdagingen in het verschiet voor de leiders van Syrië waarvoor ze ons gebed nodig hebben. 

Maar meer nog dan regen op het land, heeft Syrië het levende water nodig dat Jezus geeft. Deze bron droogt nooit op en er is genoeg voor iedereen die wil komen drinken. 

Gebedspunt

Mogen velen komen om te drinken van het leven water dat Jezus geeft. Mag Gods genade als een stroom gaan vloeien door de door oorlog verscheurde gebieden en dorstige harten bereiken. 

Bijbelvers

En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. 7Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 8Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. (Openbaringen 21:6-8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *