Dag 18 – Beruchte Nestorius

Weggestopt in een landelijk gebied in wat tegenwoordig Turkije is, ligt de resten van een oude stad die pas recent herontdekt is tijdens illegale graafwerkzaamheden in 2007. De stad Germanicia was een culturele hub in het oude Syrië, waar de grote held van de Chinese zendelingen werd geboren, Nestorius.

Nestorius leerde dat christelijke zendelingen niet andere landen moesten binnendringer om hen te veranderen naar hun eigen culturele evenbeeld, maar dat ze de taal, gewoonten en het eten van ander volken moesten overnemen als ze hen wilden bereiken met het evangelie. Dit was nogal controversieel in een tijd waarin de kerk van Rome erop stond dat alle christenen zo moesten worden als die van West-Europa. De Bijbel mocht zelfs alleen in het Latijn gelezen worden!

Nestorius verzette zich tegen deze gedachte en werd de grondlegger van een zendingsbeweging die zendelingen uitzond over de hele wereld, en veel invloed kreeg. Tussen de 9e en 14e eeuw was de Nestoriaanse kerk de grootste ter wereld wat oppervlakte betreft. Ze hadden het verlangen om iedere stam, taal en natie te bereiken met het evangelie. Ze stichtten kerken, ziekenhuizen, parochies en christelijke gemeenschappen, van de Middellandse zee, door heel Syrië, Irak, Iran, India, China, Mongolië en Japan.

In tegenstelling tot zijn voorgangers, stierf Nestorius niet door toedoen van ongelovigen. Hij kwam aan zijn einde door hen die zich leiders in de kerk noemden. Nestorius was het niet eens met de steeds populairder wordende uitdrukking ‘Moeder van God’ die voor Maria gebruikt werd. Hij vond dat het onmogelijk was voor God om een moeder te hebben en wilde dat ze aangesproken werd als ‘moeder van Christus’.

De belangrijkste religieuze leiders in die tijd vonden de leer van Nestorius maar niets en lieten zijn boeken verbranden en verbanden hem naar de woestijn van Egypte tot zijn dood.

Al kwamen hijzelf en zijn geschriften aan een roemloos einde, zijn ideeën over zending die in de Syrië het licht zagen, waren gebaseerd op de kerk van apostelen en dienen nog steeds als leidraad voor de Chinese zendingsbeweging vandaag.

Gebedspunt

Bid dat de mensen van Syrië hun rijke christelijke erfenis mogen leren kennen en dat de leugen dat ze altijd moslim waren en altijd moslim moeten blijven, verbroken zal worden. Bid dat het licht dat scheen door de vroege Syrische kerk ook in de toekomst het land weer zal verlichten.

Bijbelvers

Gedenkt aan de wonderen, die Hij heeft gedaan, zijn tekenen en de oordelen van zijn mond, gij nakroost van Abraham, zijn knecht, gij kinderen van Jakob, zijn uitverkorenen. Hij, de Here, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde; Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond, – het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten  (Psalm 105 : 5-8)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *