Dag 21 – De volgende fase van gebed

De komende dagen willen we in deze gebedskalender scherper focussen op christelijke projecten in Syrië en de christenen die deze projecten runnen.

We hebben gelezen over de geschiedenis van Syrië, en één ding willen we nogmaals benadrukken; Syrië heeft niet gekozen voor de islam. Voor de komst van islam had Syrië het evangelie omarmd en kende ze een rijke christelijke geschiedenis. Maar islam was geen keuze.

Net als Mohammed, veroverden de islamitische leiders die na hem kwamen de omliggende landen met het zwaard. In het jaar 635, viel het leger van de Rashidun de Oosters Orthodoxe christenen aan, tot Damascus zich moest overgeven.

De moslims gaven de christenen drie keuzes, bekering tot de islam, het betalen van de ‘jizya’, de belasting voor ongelovigen, of de dood. Sommigen kozen ervoor om te sterven. Sommigen kozen voor de belasting, wat uiteindelijk weinig beter was dan de dood. De meesten bekeerden zich onder dwang.

De geschiedenis maakt duidelijk dat Syrië koos voor het christelijk geloof, maar gedwongen werd in de slavernij van Islam. Die dwang gaat tot vandaag de dag door. Als we bidden, laten we ons hiervan bewust zijn; Het Syrische volk is het slachtoffer van de geloofsdwang van Islam.

De christelijke zendelingen en organisaties die in Syrië werkzaam zijn hebben uw gebed dringend nodig. Door het werk dat zij doen, kunnen Syriërs de weg van vrijheid hervinden. Bid alstublieft de komende tien dagen mee voor deze christelijke werkers en voor een zegen op hun arbeid.

Gebedspunt

Bid dat de banden waarmee de Syriërs tegen hun wil in gebonden werden aan Islam, verbroken zullen worden. Mogen ze de waarheid vinden die hen vrij kan maken.

Bijbelgedeelte

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij Mij kende, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien (Johannes 14:6-7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *