Dag 22 – Back to Jerusalem

Back to Jerusalem zendelingen uit China willen de volken in het gebied tussen China en Jerusalem bereiken, met een focus op de meest gesloten landen. Midden in dit gebied liggen vele moslimlanden. De islam zwaait de scepter in de hele corridor tussen de Chinese muur en de Westelijke muur van Jeruzalem. Dit grote gebied van Xi’an naar Jeruzalem heeft het evangelie van Christus nodig.

Syrië is één van de landen waar Chinese zendelingen met de ‘Back to Jerusalem’ visie aan de slag zijn gegaan. Al 15 jaar zijn BtJ zendelingen actief in dit land. Om veiligheidsredenen, kan er niets gedeeld worden over de precieze locaties of over wat voor soort werk gedaan wordt. Er zijn maar weinig Chinezen in Syrië, en helemaal weinig die betrokken zijn bij soortgelijk werk, dus elk detail dat gedeeld wordt kan ertoe leiden dat de overheid de zendelingen weet te identificeren.  

Het enige dat gedeeld kan worden is dat de zendelingen vanaf het begin betrokken zijn geweest bij het verlenen van hulp in sommige van de armste gebieden in Syrië. Ze richten zich op zowel de fysieke als de geestelijke noden van de Syriërs.

Gebedspunt

Bid voor de Chinese zendelingen die reizen naar en wonen in Syrië. Bid dat de gunst van God op hen zal zijn in het zorgen voor mensen in nood en het bekend maken van het evangelie.

Bijbelvers

En zie, nu reis ik, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, behalve dat de heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen. (Handelingen 20:22-24)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *