Dag 23 – Bommen

Er wordt nergens zoveel met bommen gegooid als in Syrië. De overheid bombardeert de rebellen. De rebellen bombarderen het Syrische leger. Turkije bombardeert de Koerden. Israël bombardeert Iran. De Amerikanen bombarderen Isis. Elke groep die in Syrië actief is, gooit wel met bommen naar iemand.

Alleen al in december 2015 hield de VS 9000 luchtaanvallen waarbij bommen gegooid werden. In februari 2016, gooiden de Russen 400 bommen op een dag. In 2017, in de maand augustus, toen de VS een groot offensief tegen ISIS hield, werden 5400 bommen gedropt alleen al in die maand.

Maar al deze bommen brengen niet de overwinning waar al deze groepen naar verlangen. Echte verandering in Syrië wordt niet gebracht door bommen die dood brengen, maar met de wapens van het leven.

BTJ is betrokken bij bijbelverspreiding in Syrië. De aantallen zijn niet zo indrukwekkend als in sommige andere landen waar dit werk gedaan wordt, maar elke Bijbel kan een verandering teweeg brengen in de lezers en zijn/haar omgeving. Bijbels doen wat bommen niet kunnen, de harten van mensen van binnenuit veranderen, ten goede. Bijbels brengen hoop in plaats van angst, leven in plaats van dood.

Laten we inzetten op het brengen van de woorden van leven. Als Westerse landen het voor elkaar krijgen om zoveel duizenden bommen in Syrië te droppen, kan de Westerse kerk het dan niet voor elkaar krijgen om duizenden Bijbels te sturen?

Gebedspunt

Bid dat er Bijbels naar Syrië zullen gaan in plaats van bommen, en dat deze wapens van het leven de duisternis zullen verdrijven en de macht van de boze zullen ondermijnen. Bid voor bescherming en zegen over het werk van Bijbelverspreiding dat al gaande is. Dat mensen Gods woord zullen lezen en erdoor veranderd en vernieuwd zullen worden.

Bijbelvers

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten. (Hebreeën 4:12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *