Dag 24 – Het ‘Dream Center’

Het stadje Dohuk is een schuilplaats voor vele Syrische vluchtelingen die hulp zoeken. In dit stadje staat het ‘Dream Center’, voor velen een oase in de woestijn. Het wordt gerund door een bijzondere vrouw, Barbara White.

Barbara heeft een dienstbaar leven geleid. Zij heeft vluchtelingen geholpen in verscheidene conflictgebieden. Sinds 2015 woont Barbara in Koerdistan, in het grensgebied van Irak en Syrië. Zij bezoekt ziekenhuizen, voorziet in medicijnen, en helpt gezinnen in nood aan brandstof en voedsel.

Barbara runt ook een taalschool. Hier kunnen Assyrische christenen vaardigheden leren die ze nodig hebben om een leven op te bouwen na de traumatische tijd van vluchten en vervolging. Voor wie meer wil weten over haar werk of dit wil ondersteunen is er een website: https://light-foundation.net/

Gebedspunt

Bid dat de Heer het werk van Barbara en haar partners in Irak en Syrië wil zegenen. Bid dat Hij zijn deze werkers kracht en vreugde wil geven, om in alles wat ze doen te getuigen van Christus zodat levens mogen veranderen. Bid voor de studenten in de school, dat er voor hen een betere toekomst zal zijn.

Bijbelvers

Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen, die gij doorstaat: een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook lijdt, indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht… (2 Thessalonicenzen 1 : 3-7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *