Dag 26 – Tentenmakers

Meestal doen zendelingen een combinatie van evangelisatie en humanitair werk in landen zoals Syrië. Dat is allebei belangrijk, maar er is iets anders dat ook nodig is. Syriërs willen werken, maar het is slecht gesteld met de werkgelegenheid.

Veel ondernemingen hebben Syrië verlaten omdat het investeringsklimaat slecht is. BtJ start echter al vele jaren regelmatig nieuwe ondernemingen in dit soort moeilijke gebieden. Dit is één van de sterke kanten van de Chinese zendingsbeweging.

BtJ werkers gebruiken deze ondernemingen om als zendeling onder de mensen te kunnen leven. Ze worden BAM werkers genoemd (Business as Mission) of in het Nederlands ‘tentenmakers’, een term die ook ander professies kan omvatten, zoals onderwijs. Omdat er meerder Chinezen zijn die zaken doen in Syrië, is het niet mogelijk voor de overheid om te weten welke een zendingsoogmerk hebben en welke niet.

De zaken die BtJ opzet, zijn legitieme ondernemingen die winst maken, maar het verschil is dat de werkers actief getuigen van Jezus onder hun moslim contacten. Ook creëren ze werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking en wordt de winst gebruikt om zendingswerkers te onderhouden en soortgelijke ondernemingen te starten. BtJ is bezig met verschillende nieuwe BAM projecten in Syrië waarvoor gebed zeer op prijs gesteld wordt.

Gebedspunt

Bid dat God deze ondernemingen zal gebruiken om het volk geestelijk en materieel tot zegen te zijn. Bid voor alle christelijke zakenmensen en de plaatselijke gelovigen waarmee ze samenwerken in het opzetten van nieuwe ondernemingen.

Bijbelgedeelte

Hij heeft hen vervuld met kunstvaardigheid, om te maken al het werk van een handwerker, van een kunstenaar, van een maker van veelkleurig weefwerk in blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen, en van een wever: uitvoerders van allerlei werk en makers van ontwerpen (Exodus 35:35)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *