Dag 28 – Vrede in de storm

De afgelopen paar jaar is er een BtJ team in het Midden-Oosten werkzaam dat zich richt op Syrië. Vanwege de veiligheid, kunnen er geen details over de locatie n samenstelling van dit team worden vermeld. Maar dit team doet een-op-een counseling met Moslim vrouwen die door de oorlog in Syrië zijn gevlucht.

Elke dag brengen vrouwen tijd door met dit team en vertellen hun tragische verhalen. Sommige zijn moeders die hun kinderen meenemen. Anderen zijn jong genoeg om op school te zitten. Vanwege culturele taboes, kunnen ze hun verhalen niet eens vertellen aan hun familieleden. Ze zijn bang veroordeeld te worden door de Islamitische wetten.

Hoewel ze binnen hun eigen cultuur deze verhalen niet kunnen vertellen, voelen ze zich veilig om te praten met de counselors van dit bijzonder team. Met hen durven ze te spreken over de mishandeling, seksueel misbruik en verkrachting die ze hebben ondergaan. Ze voelen zich veilig, omdat er naar ze geluisterd wordt en vinden weer hoop als ze leren over Jezus en hoeveel ze waard zijn in de ogen van God.

Dit team moet de verhalen die ze horen natuurlijk vertrouwelijk behandelen. Ze kunnen de bijzonder dingen die gebeuren niet openbaar maken. Maar God’s Geest is aan het werk door dit team heen om redding en genezing te brengen.

Gebedspunt

Bid voor hen die werken op deze moeilijke frontlinie. Bid dat ze kracht en liefde zullen krijgen om dit werk te doen. Bid voor de zeer kwetsbare vrouwen die ze bijstaan, voor een hoopvolle toekomst voor hen!

Bijbelvers

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;

(Filippenzen 4:6-8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *