Dag 29 – Hackers voor Jezus

Syrië heeft een leger waar weinig mensen over weten, het ‘Syrian Electronic Army’ (SEA) oftewel het Syrische elektronische leger. Et is een groep kundige computer hackers die de Syrische overheid ondersteunt. Het is het on-line leger van Assad, vergelijkbaar met het Chinese cyber leger, alleen dan met veel minder middelen.

Ze gebruiken een breed scala aan digitale tactieken om oppositiegroepen te ondermijnen en buitenlandse nieuwsdiensten, defensie systemen en mensenrechtengroepen aan te vallen. Onder de doelwitten van deze cyberaanvallen waren onder andere CNBC, Forbes, Unichef, Microsoft, DELL en de Chicago Tribune.

De SEA probeert niet alleen alle onafhankelijke nieuwsdiensten te ondermijnen, ze zijn er ook op gebrand om te voorkomen dat via digitale kanalen Syriërs het evangelie te horen krijgen.

Dit is een van de redenen waarom BtJ vorig jaar voor het eerst een hackersconferentie organiseerde. Een breed scala aan experts kwam bij elkaar, onder ander mensen die voor de CIA en militaire inlichtingendiensten werkten. Het doel van de conferentie was om elk beschikbaar digitaal middel te gebruiken om door de barrières heen te breken die er zijn in gesloten landen om het evangelie te horen.

Verschillende methoden en devices werden met dit doel ontwikkeld. ‘The gospel cloud’ is een van de devices die in gebieden als Syrië gebruikt is om het evangelie via WIFI te verspreiden op een manier die niet onderschept kan worden door de overheid.

Ook heeft BtJ ‘Dingdash’ ontwikkeld (www.dingdash.com), een sociaal medium, waarmee gecommuniceerd kan worden met gelovigen in gesloten landen.

Gebedspunt:

Bid om creativiteit voor christelijke hackers die hun talenten in willen zetten om het evangelie toegankelijk te maken.

Bijbelgedeelte

Er is een verscheidenheid aan bedieningen, maar het is dezelfde Here, en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. (1 Korinthe 12: 5,6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *