Zorgen om Iran

In de afgelopen weken zijn er in Iran weer grote protesten uitgebroken tegen de overheid. De directe aanleiding was de verhoging van de brandstofprijzen, een ramp in een land waar de bevolking door de sancties van de VS al nauwelijks rond kan komen.

Maar er is meer aan de hand. Er wordt geschat dat er de afgelopen vijf jaar 2 miljoen nieuwe christenen in Iran zijn bijgekomen. Daarmee is het de grootste opwekking die we ooit in een Islamitisch land hebben gezien. De jongere generatie is diep ontevreden met het streng Islamitische regime en wil vrijheid.

De regering kan om hun eigen macht veilig te stellen niet anders dan met veel geweld deze protesten onderdrukken. In twee weken tijd vielen daarbij honderden doden, al weet niemand precies hoeveel. Doordat het Internet uit de lucht werd gehaald, is het moeilijk om aan betrouwbare informatie te komen.

Back to Jerusalem bronnen in Iran spreken van totale wetteloosheid van de kant van de regering. Mensen worden door de geheime politie zonder reden uit hun huis gehaald en zonder proces vastgehouden. Het geweld dat wordt gebruikt tegen de mensen die protesteren is ongekend. Mensen worden zeer ernstig mishandeld. ‘Zo erg hebben we het nog nooit gezien’, melden onze bronnen.

Back to Jerusalem vraagt uw gebed voor dit land, met name voor de vele ondergrondse christenen. Huiskerken worden vaak geleid door vrouwen, omdat de mannelijke leiders opgepakt zijn of moesten vluchten. Bid voor deze dappere vrouwen, die ook met gevaar voor eigen leven evangeliseren. Bid ook voor het werk van Bijbelverspreiding. De vraag naar Bijbels is enorm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *