Crisis in het Midden-Oosten; tijd om te bidden

Veel mensen zitten vastgeplakt aan hun schermen, nu de agressie tussen Amerika en Iran uit de hand dreigt te lopen. Maar op de hoogte zijn is niet genoeg. Voor christenen is zo’n crisis automatisch een oproep tot gebed. We hebben het voorrecht dat we voorbede mogen doen voor de troon van de God die alle volken in Zijn hand houdt. Hieronder in het kort een aantal punten als leidraad bij het bidden.

  1. Bid dat politieke en militaire leiders en media de situatie niet onnodig zullen escaleren, dat ze zullen doen wat in hun macht ligt om oorlog te voorkomen en de onschuldigen te beschermen.
  2. Bid voor de vele ondergrondse christenen in Iran. Dat ze met wijsheid zullen reageren op de situatie, en de vrede van God zullen ervaren in deze onzekere tijd.
  3. Bid voor de velen in de regio die al door oorlog getraumatiseerd zijn. Bid vooral voor de kinderen, dat leiders ook aan hun belangen zullen denken en God hen genadig wil zijn.
  4. Bid dat het regime dat het land en volk al zoveel schade heeft gedaan het veld zal moeten ruimen en dat er een regering zal komen die vrijheid en vrede na zal streven.
  5. Bid voor Israël, samen met de VS Iraans grootste vijand, dat nu al in hoge staat van paraatheid verkeert en aanvallen verwacht.
  6. Bid voor alle zendelingen die in Iran en Irak werken, voor bescherming, moed en wijsheid om de hoop van het evangelie te laten klinken in deze situatie.
  7. Bid voor de Back to Jerusalem werkers in de regio, dat hun licht helder zal schijnen.
  8. Bid dat God deze crisis zal gebruiken om de harten van mensen voor het evangelie te openen.

‘Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, in Iran en overal in het Midden-Oosten’

Willen jullie overwegen om jullie eigen gebed voor Iran op sociale media te zetten, zodat ook anderen aangemoedigd worden om te bidden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *