Levend Water in Iran

In de afgelopen zes weken zijn er fondsen geworven voor noodhulp in Iran (zie hier en hier). Daar is de situatie nog steeds zeer schrijnend, maar er is ook goed nieuws.

Een vergeten ramp

Even een terugblik. Medio januari viel er in het Zuid-Oosten van Iran binnen drie dagen evenveel neerslag als normaal in een heel jaar. Dit had catastrofale gevolgen, die echter nauwelijks het nieuws haalden. Een paar cijfers. Meer dan 900 dorpen spoelden weg. Ruim 200 000 mensen werden getroffen. 16 000 van hen wonen nu nog in tenten, ondanks de winterkou. Honderden scholen werden verwoest of raakten onbruikbaar en vele ziekenhuizen trof hetzelfde lot. De oogst waar de lokale bevolking van afhankelijk is, werd grotendeels verwoest.

Water en warmte

Onze werkers waren binnen enkele dagen ter plaatse om te zien wat er gedaan moest worden. Er bleek vooral dringend behoefte aan drinkwater. Veel van het geld dat zij via het rampenfonds kregen, is gebruikt om mensen te voorzien van schoon drinkwater. Door de overstromingen waren de meeste bronnen vervuild en niet meer te gebruiken. Ook was er behoefte aan warmte, en werden gezinnen voorzien van dekens, kachels en brandstof, zowel voor de kachels als om te koken. Sommige kwetsbare gezinnen zijn geholpen om buiten het rampgebied onderdak te vinden.

Veel hulp van de overheid is er niet. Iran is in een diepe politieke en economische crisis en er is niet genoeg geld voor hulp. Bovendien is het een gebied waar een Soenni minderheid woont, een gemarginaliseerde bevolkingsgroep waar de overheid weinig belang bij heeft.

Open harten

Naast diepe ontreddering, was er ook geestelijke openheid en verscheidene mensen hebben met veel enthousiasme gehoor gegeven aan het goede nieuws over Jezus. Zo enthousiast dat ze getraind willen worden om ook anderen in hun omgeving te kunnen vertellen over het evangelie. Opnieuw werd duidelijk hoe mensen in Iran ernaar verlangen om Jezus te leren kennen. We willen deze gelovigen graag blijven ondersteunen, maar door de recente uitbraak van Corona in Iran is reizen erg moeilijk geworden.

Nieuw gevaar

Als het virus het rampgebied bereikt, zou het een dubbele ramp zijn, omdat ook de ziekenhuizen getroffen zijn door de overstromingen. Bovendien zijn mensen verzwakt door kou en voedselgebrek en verkeren er velen in geïmproviseerde behuizing. Willen jullie bidden voor deze bevolkingsgroep, en voor ons team dat van plan is door te werken in het gebied? Er is nog heel veel te herbouwen. Giften voor dit doel zijn daarom nog steeds welkom en we willen iedereen die tot nu toe geholpen heeft hartelijk bedanken!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *