De grote opdracht in de grote crisis

De tijden veranderen, maar onze roeping verandert niet. Meer dan ooit zit de wereld verlegen om hoop, troost en goed nieuws. Veel deuren worden op dit moment gesloten. Onze traditionele manieren van zending en van evangelisatie zullen voorlopig even onmogelijk zijn. Maar God heeft ons zijn Geest gegeven. In zijn kracht kunnen we nieuwe wegen vinden waar oude wegen niet begaanbaar zijn.

In oorlogstijd zaten veel kerken vol. Dit is een ander soort oorlog, en volle kerken is nu niet iets om naar te streven. Dit zal een tijd worden waarin de wereld kan zien wat de kerk eigenlijk is. Niet een gebouw of een zondagse hobby. We zijn als de kerk in het boek Handelingen die uit de tempel en de synagoges werden gegooid en zich verspreiden over het Romeinse rijk en daarbuiten. Ze namen het evangelie met zich mee. Zoals God hen gebruikte, kan hij nu ons gebruiken.

Toch is onze situatie ook uniek. Om de maatschappij te beschermen, moet persoonlijk contact beperkt worden tot dat wat nodig is om te overleven. Hoe kunnen we mensen bereiken en liefhebben die we niet eens mogen ontmoeten?

Voor de Heere is deze pandemie geen verrassing. Met een enorme uitdaging, heeft hij ons ook middelen gegeven die niet een generatie voor ons ter beschikking had. Wij kunnen communiceren, elkaar horen en zien, zonder elkaar te hoeven ontmoeten. Dit is de tijd om elk digitaal platform, en traditionele media zoals radio en tv, ten volle te benutten om mensen te bereiken, dichtbij en ver weg, persoonlijk en collectief.

Laat de kerk erom bekend staan dat ze de eenzamen en geïsoleerden in deze tijd niet vergeten. Laat ze erom bekend staan dat ze de hongerigen weet te vinden en hen helpt te voeden. Laat ze bekend staan om haar goede werken die God verheerlijken.

In een tijd van crisis, hebben we allemaal de neiging om eerst aan onszelf en aan onze dierbaren te denken. Veel ouders bijvoorbeeld, zijn nu overweldigd door de extra taken, zoals thuisonderwijs, en financiële onzekerheid. Ouderen die de deur niet uit mogen, voelen zich nutteloos of een last voor de maatschappij. De zorgen die mensen hebben zijn legitiem en in het christelijk geloof is er ruimte voor verdriet en klagen. Maar daarnaast is het ook zo dat God voor een ieder van ons een plan heeft, om zijn wil te doen in onze generatie, en om zijn heil bekend te maken.

Wat kunnen we praktisch gezien doen?

  1. Veel mensen hebben nu extra tijd om te bidden. De noden om ons heen zijn onbegrensd. Maar daar hoeven we niet te stoppen. Bid voor zendingswerkers in gesloten landen. Ze krijgen nu met ongekende uitdagingen en onzekerheden te maken. Bid voor wijsheid, bescherming, inspiratie, en dat de Heere nieuwe deuren voor het evangelie zal openen.
  2. Bemoedig! Laat anderen weten dat je voor ze bid. Ook zendelingen en zendingsorganisaties. Vraag wat ze nodig hebben en bied hulp aan waar mogelijk. Heeft God je gezegend met veel middelen? Denk erover na hoe je die juist in deze tijd kunt gebruiken voor zijn koninkrijk, en wacht niet tot mensen moeten vragen. Deel eten, ontsmettingsmiddelen, WC papier, wat je ook maar hebt, om anderen tot zegen te zijn.
  3. Wordt creatief! Hou een samenkomst-op-afstand ergens buiten met een aantal mensen, waar je zonder dat je bij elkaar in de buurt komt kunt zingen en bidden. Neem daarbij de regels van de overheid zorgvuldig in acht. Ook dat is onze verantwoordelijkheid. Gebruik het thuisonderwijs om kinderen te leren over zending. Maak kaarten voor mensen die alleen zijn en voor zendelingen ver weg. Deel gebedspunten voor zending op creatieve manieren.
  4. Dit is de tijd dat mensen rondlopen met vragen over dood gaan, over de zin van het leven, en over andere belangrijke zaken. Weersta de verleiding om alleen over het laatste nieuws te praten en hoe erg het allemaal is, maar durf elkaar diepere vragen te stellen. Wees bereid om een getuigenis af te leggen van de hoop die in je is. Zowel naar mensen in je eigen omgeving, als online naar mensen in andere landen.
  5. Vind manieren om Gods woord te laten horen en zien. Maak muziek, schrijf, schilder, maak video’s en deel alles online.
  6. Als je de middelen hebt, bestel online dingen voor mensen die iets nodig hebben. Je kunt dit ook internationaal doen. Vraag zendingsorganisaties om adressen of benader zendelingen die je kent. Je kunt hulpgoederen laten bezorgen, maar ook boeken, of speelgoed voor gezinnen die in piepkleine flatjes geïsoleerd zitten. Wees creatief in het bemoedigen van anderen!

Het Woord van God is niet gebonden. We moeten in deze tijd de beperking van onze persoonlijke vrijheden accepteren voor het belang van de samenleving, maar tegelijkertijd kunnen we ons verheugen dat de onbegrensde kracht van Gods woord mensen kan bereiken waar ze ook zijn. En wij mogen hierin meewerken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *