Een bijzondere voorziening

Onze medewerkers in India stuurden bemoedigend nieuws. Net als in andere delen van de wereld, heeft de huidige pandemie grote gevolgen in India. Ons team daar kwam echter tot de conclusie dat God in zijn genade hen al voorbereid had, zonder dat ze het wisten.

De laatste tijd hadden ze op vele afgelegen plekken mensen getraind in duurzame landbouw en aquaponics, waarbij vis en groenten gekweekt worden in een gesloten ecologisch systeem. De plaatselijke evangelisten leren ook deze vaardigheden, zodat ze zelfvoorzienend kunnen zijn.

Door de huidige lockdown zijn deze afgelegen gemeenschappen vaak op zichzelf aangewezen wat betreft voedselvoorziening. De agrarische projecten zijn zo een bron van zegen geworden voor deze gemeenschappen, die nu voedselzekerheid hebben in een tijd waarin alles onzeker is. Ook is het deels door de politieke situatie, maar ook door de reisverboden, erg moeilijk om geld naar India te sturen vanuit het buitenland. Dat de werkers zelfvoorzienend zijn wat betreft hun eerste levensbehoeften is daarom cruciaal gebleken.

Maar er was nog een ander project dat onverwacht tot zegen is geworden. Op de beroepstraining school hadden ze de laatste tijd honderden mensen leren naaien, zodat ze daarmee een inkomen konden verdienen. Deze mensen zijn nu druk met het naaien van mondkapjes. Wegwerpexemplaren zijn te duur of niet te krijgen voor gewone mensen. Er is dus grote vraag naar herbruikbare mondkapjes. Op het moment worden er duizenden gemaakt, die uitgedeeld zullen worden in verschillende locaties waar de nood hoog is. De kosten zijn gering, want ze worden gemaakt van oude lakens die ze gratis krijgen. Daardoor zien veel van de mondkapjes er vrolijk uit! Op de foto’s is te zien hoe ze genaaid, gewassen, gestreken en ingepakt worden.

We zijn dankbaar voor de leidende hand van God in dit werk, waardoor nu mensen gevoed kunnen worden en beschermd tegen ziekte. We bidden dat God het getuigenis van onze werkers in India wil zegenen, zodat de mensen mogen zien dat God goed is.

Onze medewerkers vatten het verslag samen met de woorden van psalm 4, Een bemoediging voor ons allemaal.

Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven

dan toen hun koren en most overvloedig waren.

In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,

want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *