Chinees model voor Corona kerkgang

In Nederland mogen vanaf 1 juli kerken weer met 100 mensen samenkomen. Voor sommige kerken betekent dit dat iedereen weer welkom is, omdat ze altijd al onder de honderd bezoekers zaten. Voor grote Biblebelt kerken betekent dit een capaciteit van 5-10%. En dat betekent dus ook dat de andere 90+% thuis moet blijven zitten.

Corona, daar zitten we nog wel even mee. En de mogelijkheid van nieuwe, plaatselijke lock-downs is reëel, zoals we onlangs in Duitsland zagen. Het megakerk model is ongeschikt voor een tijd als deze. Er moet over alternatieven worden nagedacht, zodat gelovigen toch weer bij elkaar kunnen komen.

Gelukkig hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. Chinese kerken hebben veel ervaring met het tegenovergestelde van het megakerk model, het minikerk model. Hoe gaat dat in zijn werk?

Minikerk model

Een paar gelovigen komen samen in een huiskamer. De week erna nemen ze vrienden en buren mee. Mensen komen tot geloof. Op een gegeven moment is de huiskamer te klein, of gaan de bezoekersaantallen teveel aandacht trekken. Een betrouwbare, wijze gelovige met zoveel mogelijk Bijbelkennis wordt geselecteerd, en de helft van de kerk komt de week erop in het huis van die gelovige samen. Beide kerken groeien door, totdat opnieuw de limiet bereikt is en er weer gesplitst wordt.

Wij hebben veel ervaring met kerksplitsingen in Nederland, maar doorgaans om de verkeerde redenen. Misschien dat we daarom wel zo gebrand zijn op zo groot mogelijk worden als gemeente. Een gezonde gemeente, die groeit en splitst niet. Van splitsen wordt je zwakker en kleiner.

Maar dat dit niet zo hoeft te zijn, dat heeft de Chinese kerk wel bewezen. De kerkjes blijven klein, maar de kerk groeit in aantallen en kracht. Splitsen heeft natuurlijk bepaalde nadelen, bijvoorbeeld dat er een veel actiever inzet nodig is van leden. Maar een Chinese predikant vertelde mij onlangs dat dit juist de kerk versterkte. Toen zijn grote huiskerk door vervolging in groepjes van 10 splitste, moesten veel meer mensen theologisch geschoold worden en leiderschapsverantwoordelijkheden nemen. Dit leidde tot geestelijke groei en verdieping.

Buitenkerk

Een andere Chinees kerkmodel is de buitenkerk. Als het te gevaarlijk is om in huis samen te komen, dan trek je het bos of het veld in, of zoek je toevlucht in de bergen. Ook dit model is het overwegen waard, vooral omdat zingen in afgesloten ruimten een goede manier blijkt om Corona te verspreiden.  Buiten kun je wel zingen, vooral als je niet te dicht bij elkaar staat.

Het is natuurlijk fijn dat kerkdiensten gestreamd kunnen worden en dat er YouTube diensten zijn. Maar de ontmoeting is niet zo maar te vervangen. Ik zou in deze fase van de epidemie willen pleiten voor buurtkerkjes, die samenkomen in huizen of kleine zaaltjes. Eventueel kan er samen naar een preek van de ‘moederkerk’ geluisterd worden. Maar er is ook ruimte voor gezamenlijk gebed, bemoediging, en gesprekken over geestelijke zaken. En zingen, dat kan zolang het nodig is wel ergens buiten. De zomer is net begonnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *