Samen voor Libanon

De omvang van de ramp in Libanon is nog steeds nauwelijks te bevatten. De schaal van de verwoesting, de rouw over de gestorvenen, het lijden van de duizenden gewonden, en de acute nood van de honderdduizenden die dakloos zijn geworden gaat het voorstellingsvermogen te boven.

Deze ramp kon op geen slechtere tijd komen. De politieke situatie was al uiterst gespannen, de economie lag in puin en de helft van de bevolking had niet genoeg geld om eten te kopen door de enorm gestegen voedselprijzen. De ramp heeft de haven van Beiroet als belangrijkste toevoerlijn en opslagplaats van voedsel voor het volk volledig verwoest. Bovendien hadden ziekenhuizen te maken met grote druk vanwege de coronacrisis, en een aantal van de belangrijkste ziekenhuizen die dus al vol lagen, zijn ook nog eens zwaar beschadigd. Er is geen elektriciteit en er wordt geopereerd bij het licht van mobieltjes.

Hulpverlening

De regering is er duidelijk over; alle hulp is welkom op het moment. Gelukkig hebben veel landen al gereageerd door veldhospitaals te sturen en specialisten die kunnen helpen bij het zoeken naar vermisten. Maar dat is nog maar het begin.

Veel mensen zijn alles kwijt geraakt. Er is acuut behoefte aan voedsel, medicijnen, en onderdak. Een team van BtJ was in de regio en is inmiddels begonnen met het verzorgen van voedselpakketten voor de getroffenen. Hun inspanningen trokken de aandacht van Chinese zakenmensen die in Libanon wonen. China doet veel zaken in Libanon en bouwt onder andere aan wegen. Hierdoor wonen er veel rijke expat Chinezen in de grote steden die bij deze projecten betrokken zijn. Deze Chinezen zijn geen christenen, maar werden geraakt door het getuigenis van de BtJ mensen en zijn hen gaan helpen. Door hun middelen en connecties is het bereik van het BtJ team nu veel groter geworden en kunnen we meer doen.

Als BtJ hebben we het internationale BtJ noodfonds geopend. Als u geraakt bent door de situatie in Libanon en graag wil helpen, dan is dit een goede mogelijkheid om te doneren. Het geld van het noodfonds gaat voor 100% naar de getroffen gebieden en wordt direct gebruikt voor de verspreiding van eerste levensbehoeften. Wij zijn al begonnen. Helpt u mee?

U kunt geld overmaken naar ons rekeningnummer NL53RABO0330006002. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

U kunt ook giften overmaken via de international website. Deze zijn alleen niet in Nederland belastingaftrekbaar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *