Hulp aan Libanon- UPDATE

Het stof is neergedaald, en de meeste doden zijn geborgen. Maar er is eindeloos veel verdriet en verwoesting, en vele duizenden die tekort hebben aan de eerste levensbehoeften, zoals voedsel, kleding, medicijnen en dekens. Back to Jerusalem draagt een steentje bij door kleinschalige hulp via lokale gelovigen en bestaande netwerken die we in het land hebben opgebouwd.

Ons team ter plaatse richt zich op het bezoeken en bemoedigen van getroffen families, uitdelen van voedselpakketten en dekens en het helpen met herstel van beschadigde gebouwen. Ook via christelijke contacten en bevriende zakenmensen wordt voedselhulp en medische hulp gegeven. Deze week hebben we opnieuw 10 000 dollar uit het noodfonds kunnen sturen, dankzij de giften van onze achterban. Daar willen we u hartelijk voor bedanken.

Vanwege de schaal van deze ramp willen we voorlopig nog doorgaan. U giften voor Libanon blijven hartelijk welkom op onderstaande rekeningnummer o.v.v. ‘Noodfonds Libanon’. Via de internationale website kunt u per creditcard doneren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *