Een brief vanuit het Oosten

Beste vrienden van Back to Jerusalem,

We zijn dankbaar voor jullie gebeden en betrokkenheid in dit ongewone jaar. Veel van onze plannen moesten worden gecanceld of drastisch worden herzien. Enkele van onze meest belangrijke internationale medewerkers zijn ernstig ziek geworden, en zullen nog een tijd moeten revalideren. Meer dan ooit werd het een jaar waarin gebed, geduld en vertrouwen centraal stonden.

Op de werkvelden wordt echter hard doorgewerkt. Hoewel we altijd voorzichtig moeten zijn met details, willen we jullie graag vertellen over een aantal bijzondere projecten.

Irak

Enkele Chinese broeders zijn twee jaar geleden begonnen met een project voor de productie van voedsel en het bieden van werkgelegenheid in voormalig oorlogsgebied in Irak. Vanuit Nederland hebben we destijds dit project ondersteund om van de grond te komen. Dit jaar werd het werk getroffen door een overstroming, waardoor er veel schade was. Toch kon de draad weer opgepakt worden en staat het project nu weer goed op de rails. Het voorziet in inkomsten voor onze werkers en lokale mensen en zorgt voor voedselzekerheid. Verder hebben we in Irak een winkel, die ondanks verschillende lockdowns goed loopt. Door die winkel hebben onze werkers een stabiele verblijfsvergunning en kunnen veel contacten met de plaatselijke bevolking worden gebouwd.

Een ander bijzonder project in Irak is het beschikbaar maken van de Bijbel in de Yazidi taal in audioformaat. De Yazidi bevolking in het gebied is zwaar getraumatiseerd door de genocide onder het ISIS bewind. Back to Jerusalem is al lange tijd betrokken bij praktische hulpverlening en onderwijs voor kinderen en vrouwen. Als er een audiobijbel in de Yazidi taal beschikbaar is, geeft dat Yazidi’s die christen zijn geworden toegang tot een Bijbel die ze zelf kunnen begrijpen, ook degenen die niet kunnen lezen. Vooral vrouwen zijn vaak ongeletterd en de helft van hen zegt nooit naar school te zijn geweest.

Een Nederlandse vriend van Back to Jerusalem werkt in dit gebied onder de Yazidi bevolking en heeft in oktober een bijzonder inspirerende presentatie gehouden voor een (in verband met Corona) kleine groep mensen. We hopen dit nog een keer te kunnen herhalen zonder Coronabeperkingen!

Buthan en India

Ook in Buthan wordt gewerkt aan een Bijbelvertaling in de meerderheidstaal en ook hier is audio het aangewezen medium. Daarnaast is het team druk met het geven van agrarische trainingen en het helpen opzetten van aquaponics projecten. In India is dit ook een veel gebruikte werkwijze. Plaatselijke evangelisten worden getraind in kippen houden, aquaponics en zelfs constructiewerk. Daardoor kunnen ze zichzelf onderhouden. Omdat ze meestal geen support kunnen krijgen, is dit erg belangrijk. Bovendien bevorderen ze hierdoor de voedselzekerheid in de vaak afgelegen dorpen waar ze werken. Financiële hulp voor het opzetten van de projecten is heel moeilijk het land binnen te krijgen, om dat India de regels voor buitenlandse fondsen flink heeft aangescherpt. Onlangs hoorden we van een Amerikaans bedrijf die ons hiermee wil helpen. Dat zou een grote gebedsverhoring zijn.

China

Voor de werkers in China is het een heel moeilijk jaar geweest. Hoewel Corona grotendeels onder controle is, nam de vervolging van Christenen sterk toe. Ook is reizen naar China door strenge quarantaineregels nog heel moeilijk. We zijn heel dankbaar dat onze evangelisten door werken in de minderheden gebieden, maar geld sturen is op het moment heel moeilijk. Er is telefonisch contact, maar alle communicatie wordt gemonitord. We zijn dankbaar voor de twintig jaar waarin de internationale BTJ werkers een sterke vertrouwensband konden opbouwen met de leiders van de huiskerknetwerken. Daardoor kan het werk doorgaan in een tijd waarin persoonlijk contact niet mogelijk is en geldstromen verhinderd worden. De Chinese broeders en zusters brengen daar grote offers voor. We bidden dat het snel weer mogelijk zal worden om naar China te reizen, en hen te ondersteunen.

Iran en Afghanistan

De groeiende kerk in Iran staat nog steeds onder grote druk, maar de Iraanse overheid heeft op het moment zoveel problemen, dat ze wat minder tijd heeft om het de christenen moeilijk te maken. Door economische sancties en een flinke coronapiek, heeft de economie het dubbel zwaar. Ondertussen helpen wij met het beschikbaar maken van elektronische Bijbels voor de vele nieuwe gelovigen die geen Bijbel hebben. Ook hebben we dit najaar weer noodhulp verleend voor een overstroming in Iran en Afghanistan. Zo raakten we ook betrokken bij een zendeling in Afghanistan die bedreigd werd. Er werd zelfs een moordpoging gedaan. We hebben financiële steun gegeven voor het inhuren van persoonlijke bewaking, zodat het cruciale werk dat deze persoon doet door kan gaan.

Gebed

Willen jullie voor ons blijven bidden? Hieronder de belangrijkste noden.

–          Bescherming voor onze veldwerkers. Bid dat ze ondanks vervolging en de pandemie hun werk kunnen blijven doen en Gods vrede zullen ervaren, met name de werker in Afghanistan. Bid ook voor herstel voor de door Corona getroffen internationale werkers.

–          We ondersteunen tal van projecten en veldwerkers, maar geld sturen wordt steeds moeilijker, vooral naar India en China. Bid voor creatieve oplossingen.

–          Bid dat de groei van de kerk door zal gaan in gesloten gebieden en dat de audiobijbelprojecten tot zegen mogen zijn voor ongeletterde gelovigen.

–          Bid voor al het humanitaire werk dat we in Jezus’ naam mogen doen in gesloten landen. Dat we mensen tot zegen zullen zijn en dat Gods koninkrijk erdoor gebouwd mag worden.

Wij hebben nog exemplaren van het boek van broeder Yun, ‘De Hemelse Man’, voor wie nog een Sinterklaas/ Kerstcadeautje zoekt. Deze zijn tegen een vrije donatie te verkrijgen bij onze stichting. Stuur een e-mail  naar btjned@gmail.com en wij nemen contact met je op.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *