Helpen en helen in West-China

In de evangeliën zien we hoe Christus kwam om het volk te redden van zijn zonden. Maar Hij voorzag ook in de fysieke noden van mensen. BtJ heeft vanaf het begin geprobeerd om bij het verspreiden van het Goede Nieuws ook oog te hebben voor de andere noden die er in een gebied zijn. Sinds 1996 is BtJ betrokken geweest bij ontwikkelingswerk in West-China.

In de afgelopen decennia heeft BtJ tienduizenden kinderen geholpen om toegang tot onderwijs te krijgen door het bouwen van meer dan 200 scholen. Evangelieverkondiging en onderwijs gaan daar hand in hand.

Christus besteedde een groot deel van zijn aardse bediening aan het genezen van zieken. In de gebieden waar wij werken is de nood op medisch gebied vaak groot. Daarom hebben we inmiddels al meer dan honderd klinieken gebouwd, en hebben we honderden artsen, verpleegkundigen en andere medische werkers kunnen opleiden om voor de zieken te zorgen

De meeste klinieken die we gebouwd hebben bevinden zich in West-China, waar 80% van de minderheden die nog onbereikt zijn met het evangelie wonen. De meeste van deze minderheidsgroepen zijn Moslim of Boeddhist.

Tijdens deze pandemie is BtJ doorgegaan met het medische werk in de onbereikte gebieden van China. Doordat christenen met steeds meer restricties te maken krijgen, moesten we sommigen van onze methodes aanpassen.

Voor 2021 zijn we bezig met het opzetten van een kliniek waar de volledige staf zal bestaan uit Chinese zendingswerkers. Zij zullen een aantal afgelegen gebieden bedienen waar geen medische zorg beschikbaar is. Naast het zorgen voor patiënten, zullen ze ook evangelisatiewerk doen in het gebied. En naast reguliere zorg, wordt er ook gebeden voor patiënten die dat willen.

Wij blijven ook samenwerken met Tenzin Lahkpa. Tenzin is een voormalige Tibetaanse monnik en die aan de voeten van de Dalai Lama gestudeerd heeft. Zijn bijzondere getuigenis is opgetekend in het boek ‘Leaving Buddha’.

Tenzin werkt nu als evangelist onder Tibetanen in gebieden waar de medische nood ook groot is. Wij willen hem ondersteunen in het humanitaire werk wat hij doet.

Wilt u bidden voor deze veldwerkers? Ze werken in geïsoleerde gebieden met weinig voorzieningen en hebben weinig andere Christenen dichtbij om hen te bemoedigen. Bid dat het werk rijk gezegend zal worden, en dat ze lichamelijke en geestelijke genezing mogen brengen!

Voor de kliniek voor Chinese zendingswerkers willen we dit jaar 42.000 Euro bijdragen en voor het project van Tenzin 8.500 Euro. Als u hiermee wilt helpen, dan kan dat via rekeningnummer NL53 RABO 0330006002 onder vermelding van ‘West-China’. (Giften zijn belastingaftrekbaar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *