De nieuwe communistische Bijbelvertaling; ‘Jezus ook een zondaar’

Al een tijdje zit hij eraan te komen, de nieuwe Chinese Bijbelvertaling door de Communistische Partij. Daarin moet alles wat niet in lijn is met het gedachtegoed van de partij geneutraliseerd worden. We kregen een screenshot van een van de Bijbelgedeelten uit deze nieuwe vertaling (zie foto). In dit vers (Romeinen 8:3) staat “Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees”, oftewel in de menselijke gedaante. Maar de communistische vertaling heeft ervan gemaakt dat Christus zelf ook een zondaar was. Als dat zo is, kan hij ons niet van onze zonden verlossen en wordt het evangelie krachteloos.

De Chinese kerk is gedurende de afgelopen drie jaar, waarin vervolging erg is toegenomen, veel van haar Bijbels kwijtgeraakt. Regelmatig worden kerken leeggehaald en alles vernietigd. Gelukkig is het voor BtJ werkers nog steeds mogelijk om in China Bijbels te drukken en te verspreiden via ondergrondse netwerken. Dit kan echter alleen op veel kleinere schaal dan voorheen. We zijn dankbaar voor de miljoenen Bijbels die we in China hebben kunnen verspreiden toen dit nog wel kon. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk ‘correcte’ Bijbels zijn, als straks de communistische vertaling zijn intrede gaat doen.

Maar de Chinese kerken willen geen risico’s nemen. Een kerkgenootschap heeft haar leden verdeeld in teams, en elk team leert een hoofdstuk uit de Bijbel uit het hoofd. Als hun Bijbels allemaal weggenomen worden, zal elk team een vertegenwoordiger sturen en kan de hele Bijbel opnieuw worden opgeschreven uit het hoofd. We hopen dat deze ‘Chinese Bijbelverzekering’ niet gebruikt hoeft te worden.

Wilt u bidden voor de Bijbelverspreiding in China en voor onderscheidingsvermogen voor de Chinese christenen als ze met ‘valse’ vertalingen te maken krijgen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *