Huiskerken gaan zelfmoordepidemie onder jongeren te lijf

In China lijkt Covid buitengewoon goed onder controle, vooral vergeleken met Europa en Amerika. Maar de bijna onmenselijke lockdowns en de gevolgen voor onderwijs en de arbeidsmarkt heeft tot een andere epidemie geleid; zelfmoord onder jongeren. Huiskerkleiders berichten over een schrikbarende stijging van zelfmoorden in de leeftijdsgroep onder de 30 jaar. Er was al enorme druk voor jongeren om te presteren op school en veel competitie om een redelijke baan te krijgen. Nu hebben veel jongeren de hoop verloren.

In China zijn geestelijke gezondheidsproblemen vaak nog taboe en een reden tot schaamte. Een van onze bevriende huiskerken wil graag hulp bieden. Op kleine schaal is begonnen met een centrum waar jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen terecht kunnen. Er komen jongeren die
bijvoorbeeld niet meer spreken, zichzelf verwonden of depressief zijn. Therapeutisch werk in de natuur, luisteren en gebed helpt deze jongeren om weer hoop te krijgen. De jongeren die tot nu toe aangemeld werden, waren geen christenen, maar kwamen tot geloof door het wonen in deze
christelijke gemeenschap. Er is zoveel vraag dat de faciliteit uitgebreid wordt. BtJ helpt om deze uitbreiding te financieren.

We vragen u te bidden dat Chinese jongeren in geestelijke nood bereikt mogen worden voor ze hun eigen leven nemen, en weer hoop mogen vinden in Gods genade en een liefdevolle gemeenschap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *