Urgent voedselgebrek Noord-Korea; Help mee!

Begin deze week kwam een noodoproep van ons team in Noord-Korea. Er is een nijpend tekort aan voedsel en onze werkers vrezen voor de mensen in hun directe omgeving, die dreigen te verhongeren.

De lange sluiting van de grens tussen Noord-Korea en China in verband met Covid heeft de bestaande voedseltekorten zeer urgent gemaakt. Zelfs de leider Kim Jong Un spreekt van een mogelijk nieuwe hongersnood.

Doordat de meeste buitenlanders uit Noord-Korea vertrokken zijn en er nauwelijks mensen het land in of uit mogen, is het moeilijk een goed beeld van de situatie te krijgen. Maar al het nieuws dat uit het land komt wijst op zeer hoge prijzen, soms vijf keer zo hoog als begin vorig jaar, en steeds minder mogelijkheden om geld te verdienen. Zelfs de hoogste klasse begint het te voelen, maar de gewone mensen lijden echt gebrek. Een kilo rijst kost op veel plekken evenveel als een gezinsinkomen voor een hele dag. Dat is te vergelijken met een Nederlander die voor een hele dag werken net genoeg verdiend om een heel volkorenbrood te kunnen kopen. En dan kun je niets anders kopen wat je nodig hebt, zoals boter, groenten, proteïne, brandstof of kleding. Een kilo meel kan wel vier of vijf daginkomens kosten en een kilo suiker een weekinkomen.

Het Back to Jerusalem team heeft nu de mogelijkheid om eten te ontvangen en dat uit te delen aan gezinnen in hun directe omgeving. Ze hebben ons gevraagd om snel te helpen, want de nood is dringend. Daarom hebben we ons noodfonds geopend voor voedselhulp. Al het geld dat hieraan gegeven wordt, gaat direct naar het werkveld, BtJ zelf houd er geen percentages van in.

Als u de mogelijkheid hebt, stellen we uw bijdrage zeer op prijs. Verder vragen wij uw gebed voor ons team ter plaatse, voor het volk dat zoveel lijdt en voor onze broeders en zusters in de verdrukking.

Doneren kan via het bankrekening nummer: NL53 RABO 0330006002 onder vermelding ‘noodfonds’ ( geen verdere aanduidingen graag). Giften zijn belastingaftrekbaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *