Uitnodiging bezinningsmiddag over de situatie van de kerk in China

Over enkele weken (23 juli) viert de Chinees Communistische Partij (CCP) haar honderdste verjaardag. Wonderlijk genoeg was een van de leidende figuren een Nederlander. Zijn naam is: Henk Sneevliet (1883-1942), de meest linkse parlementariër die Nederland ooit gekend heeft. China is inmiddels opgeklommen tot een van de belangrijkste wereldmachten. Hoe zal het immense land zich verder ontwikkelen? En hoe zal het gaan met de vele christenen in het land? Ze hebben een lange lijdensweg achter de rug. Soms bijna weggevaagd en dan weer geweldig gegroeid. En nu leeft de kerk, na enkele decennia van verademing, weer onder steeds toenemende druk. Xi Jinping duldt geen God naast zich. Dit roept twee belangrijke vragen op:

1. Wat kunnen we voor de Chinese christenen doen en…
2. wat kunnen we van hen leren?

Zaterdagmiddag 3 juli aanstaande willen we met een groep geïnteresseerden samenkomen om ons daarop te bezinnen. Twee China kenners zullen ons voorlichten.

Thema: Wat zijn de plannen van China en hoe reageert de kerk?

Datum: 3 Juli 2021, locatie in Urk.
Tijd: 16.00 tot 20.00 uur (vanaf 15.30 uur thee en koffie)

Naast de twee toespraken is er ook tijd ingeruimd voor gebed voor China

En we kunnen natuurlijk niet samenkomen zonder een handreiking te doen. We willen graag geld bijeenbrengen voor het zogeheten ‘Schoolfonds’. Een toenemend aantal kerkleiders heeft door de tegenwerking van de overheid geen inkomen meer. Daardoor ontbreekt het hun aan middelen om hun
kinderen naar school te laten gaan. Onze bijdrage helpt de lasten van deze vervolgde broeders en zusters te dragen. Help mee om de Chinese kerk van nu en van de de toekomst te versterken.

De bijeenkomst wordt beëindigd met Chinese hapjes en een drankje

Er is een boekentafel met ruime informatie aanwezig

U bent van harte uitgenodigd. Het is noodzakelijk dat u zich voor deze middag aanmeldt: btjned@gmail.com.

Na de aanmelding krijgt u de details zoals precieze locatie en het programma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *