Nu daagt het in het Oosten

Als stichting Back to Jerusalem Nederland willen we door onze activiteiten een poging doen om geestelijk en gevoelsmatig zo dicht mogelijk bij onze vervolgde broeders en zusters in China te komen. Als we hun situatie beter kennen kunnen we ook beter helpen. Het blijf voor ons als vrije westerse christenen moeilijk om in hun beleefwereld door te dringen. Toch is dat een door en door bijbelse opdracht. ‘Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden , alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt (Hebr. 13:3).

Actueel

Hoe is de situatie op het ogenblik in China? Het lijkt in veel opzichten op de situatie in de tijd dat Jezus geboren werd. Er is een machthebber die beveelt en er is een volk dat moet gehoorzamen. De machthebben wil vooral het volk in kaart hebben. En opnieuw is er weinig plaats voor Jezus. De grote leider heeft het niet op dat kleine kindje, net als Koning Herodes voelt hij zich door Hem bedreigd. Er is maar één koning en dat is de grote leider Xi.

Er zijn kerken gesloopt, kruisen verwijderd. De gelovigen zoeken nu massaal hun toevlucht tot internet. Online diensten worden verrassend breed beluisterd en de Bijbel wordt op de app gelezen. Maar ook daar wordt meegekeken en ingegrepen. Alles wat christelijk is moet van het Chinese web verdwijnen. Papieren Bijbels zijn al lang niet meer online te bestellen. Maar ook boekhandels ervaren telkens meer belemmeringen. In november kreeg een christelijk echtpaar zeven jaar gevangenisstraf opgelegd vanwege het verspreiden van ‘illigale publicaties’. Christelijk geloof heet in China ‘westerse religieuze propaganda’. Zelf de kopers van christelijke lectuur worden opgespoord. Jezus wordt in China verbannen naar de stal.

Xi verbiedt niet alleen, hij probeert ook te restylen. Er wordt al een tijd gewerkt aan een aangepaste Bijbel. Recentelijk is president Xi actief geworden in het ontwikkelen van een versie van democratie in Chinese stijl. Vrije verkiezingen zijn helemaal niet nodig. ‘De Chinese overheid weet via een uniek systeem van raadplegingen wat de mensen willen’.

Chinese kerk

Het is leerzaam om te zien hoe de Chinese gelovigen zich ten opzichte van al deze bedreigingen opstellen. Ze blijven respectvol spreken over hun overheid. Ze houden veel van hun land en geven daar uiting aan. Er is geen sprake van georganiseerd verzet tegen de overheid. Maar botsingen zijn niet te voorkomen. President Xi wil de plaats van Jezus innemen. Zijn portret moet het meest prominent in de kerk zichtbaar zijn. Maar de Christelijke belijdenis ‘Jezus is Heer’ betekent ook dat Xi dat niet is. Christenen respecteren hun politieke leiders, maar ze kunnen hen niet hoogste loyaliteit geven. Die komt alleen Jezus toe.

Zending

In toenemende mate isoleert China zich niet alleen in politiek maar ook in economisch opzicht. Westerse gelden zijn er moeilijk binnen te krijgen. Het wordt steeds lastiger het Chinese zendingswerk onder minderheidsgroepen financieel te steunen. Humanitaire projecten mogen ook niet meer vanuit het buitenland ondersteund worden. Telkens moeten nieuwe, creatieve manieren gevonden worden. Ook bemoedigingsbezoeken zijn met de huidige coronamaatregelen niet mogelijk.

Dat betekent dat wij ons meer zullen richten in het komende jaar op het ondersteunen van het zendingswerk dat door Chinese christenen in andere gesloten landen gedaan wordt. Er gaan nog steeds deuren open voor Chinese christenen die zaken willen doen in het Midden-Oosten, Afrika en in Zuid-Oost Azie. Dit jaar steunen we onder andere werkers in Turkije, Iran en Noord-Oost Afrika.

Iran

De kerk in Iran groeit nog steeds zeer snel en er is een grote vraag naar Bijbels. BtJ is al een tijd betrokken bij Bijbelverspreiding in Iran, maar recent zijn er twee nieuwe mogelijkheden gekomen om de Iraanse kerk te voorzien van Bijbels. Ook zijn we dankbaar voor de businesses die perspectief bieden voor de bevolking in economisch zeer zware omstandigheden. Recent kwam een prostituee tot geloof door een van onze werkers. Zij kon een baan krijgen via ons zakelijke netwerk om op een nieuwe wijze in haar onderhoud te kunnen voorzien.

Noord-Korea

De situatie in Noord Korea blijft ernstig en de voedseltekorten nemen toe. Zolang de grens dicht blijft (en met de huidige Omikron golf is dat de verwachting) zal de hongersnood aanhouden. Dit jaar kregen we korte tijd de kans om hulp te sturen. Ook uit Nederland hebben mensen geholpen om dit mogelijk te maken. Op het moment kan alleen nog op hele kleine schaal hulp gegeven worden. We vragen u te blijven bidden voor dit land, de gelovigen daar en hen die grote risico’s nemen om het evangelie te verspreiden.

China

Het schoolfonds om kinderen van vervolgde gelovigen te steunen loopt nog steeds. Ook dit jaar zijn toelagen toegekend om kinderen te helpen hun opleiding voort te zetten. We zijn dankbaar voor de prachtige opbrengst van de collecte die hiervoor gehouden is op onze ontmoetingsdag in juli, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de communistische partij.

Anno Domino 2022

Ook voor het komende jaar is er veel onzeker. Waar kan er gereisd worden? Wat gaat er in China gebeuren? Hoe ontwikkeld de pandemie zich? Laten we alles doen wat we kunnen. Nog is het dag. Nog zijn er mogelijkheden. Het is een buitengewoon voorrecht om samen met onze Chinese broeders en zusters te mogen werken aan de Grote Opdracht: ‘Gaat dan heen…’

We willen al onze trouwe gevers en bidders, namens de Chinese zendelingen, heel hartelijk danken voor hun waardevolle steun.

Voor ons allen verlangen we naar een gezegende kerstfeest en naar Heil en Zegen voor een nieuw zendingsjaar 2022.

‘Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *