BTJ partner in Afghanistan – Noodfonds

Bij de zware aardbeving in Afghanistan kwamen zeker 1000 mensen om het leven, meer dan 1500 mensen raakten gewond. Volgens een VN-gezant zijn er zeker 2000 huizen verwoest door de beving. De situatie is veel erger dan aanvankelijk gedacht.

“De cijfers worden met het uur slechter,” zei BTJ’s partner ter plaatse in Afghanistan, die vorig jaar werd ontslagen toen de Taliban de macht overnam. “Gisterochtend waren er minder dan 300 doden, maar er worden steeds meer lichamen gevonden onder het puin terwijl families blijven zoeken naar geliefden.”

Via een achterdeur kon BTJ op de eerste dag onmiddellijk hulp naar het land sturen, maar meer hulp is dringend nodig. BTJ verstrekt voedsel rechtstreeks aan gezinnen die door de aardbeving zijn getroffen en u kunt ons helpen door hier te klikken en een donatie te doen aan het BTJ Noodfonds.

BTJ’s partner die in Afghanistan woont, had een belangrijke waarschuwing voor de rest van de wereld. “Stuur geen geld via de [Taliban] regering!” Zij stuurt deze huiveringwekkende waarschuwing na het zien van de huidige inspanning van de regering en het horen van slachtoffers in het rampgebied.

De Taliban smeekt de internationale gemeenschap om hulp, maar naties staan terecht huiverig tegenover het sturen van geld voor “hulp” naar een terroristisch regime dat wanhopig op geldgebrek stuit. Er is geen garantie dat het geld zal worden gebruikt om de door de aardbeving getroffen mensen te helpen.

De overgrote meerderheid van de humanitaire hulporganisaties in Afghanistan werd na de machtsovername door de Taliban gedwongen zich uit veiligheidsoverwegingen terug te trekken. Hulpverleners werden bedreigd door het islamitische regime. Er zijn zware sancties tegen Afghanistan ingesteld, maar de VN en vele hulporganisaties zijn in staat geld te sturen om te helpen bij de hulpverlening na de aardbeving.

Geld is precies wat de Taliban op dit moment nodig hebben.

Ons BTJ-team ter plaatse werkt NIET samen met de regering of verstrekt geen geld aan regeringsvertegenwoordigers. In plaats daarvan zoeken ze zelf naar voedsel en middelen, laden ze vrachtwagens vol en rijden ze de hulp persoonlijk naar het aardbevingsgebied. Gezinnen worden persoonlijk gevoed. Rechtstreeks verslag wordt uitgebracht door partners die we vertrouwen en waarmee we al lang samenwerken.

We hebben uw hulp nodig om voedsel naar de slachtoffers in Afghanistan te brengen. Voor slechts 4,75 euro kunt u het BTJ-team helpen een zak rijst en een liter bakolie te sturen. 100% van alles wat gedoneerd wordt aan BTJ’s Noodfonds in de komende 48 uur zal direct naar Afghanistan gaan om de slachtoffers van de aardbeving te helpen.

Wilt u bidden? En als u een gift wilt overmaken mag dat  naar bankrekening nummer: NL53RABO0330006002

(Giften zijn belastingaftrekbaar) t.n.v. Back to Jerusalem Nederland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *