Zomer nieuwsbrief

China update

 Op 10 juni was Eugene Bach voor een kort bezoek in Nederland. Tijdens een lunchbijeenkomst gaf hij een update van de situatie van de kerk in China en wat er voor hen veranderd in in de afgelopen twee jaren van Corona restricties.

China binnen komen is heel moeilijk geworden. Niet alleen voor buitenlanders, maar ook voor Chinezen zelf. Er gaan nauwelijks nog vluchten, tickets zijn onbetaalbaar geworden voor gewone mensen, en lange quarantaines en de hotelkosten die daaraan verbonden zijn, maken het voor de meeste Chinezen ondoenlijk om naar het buitenland heen en weer te reizen.

Een positieve bijkomstigheid voor de Chinese Back to Jerusalem zendelingen is, dat ze vaak toestemming krijgen om in hun werkland, bv in het Midden Oosten of Centraal Azie te blijven, ook als hun visum verlopen is. Autoriteiten begrijpen dat Chinezen nu niet terug kunnen. Of de Chinese zendelingen vinden een ander werkgebied in de regio als hun visum verloopt. Op het moment is het in elk geval zo dat een reis naar het zendingsveld voor Chinezen een enkeltje is en geen retourtje. Kon je eerder terugkeren naar China als er moeilijkheden waren, nu is die optie er meestal niet meer.

Hoe moeilijk dit ook is, het betekent ook dat nieuwe teams ontstaan in nieuwe werkgebieden. Op het moment werken er meer Chinese zendelingen in het 10/40 raam dan zendelingen uit alle andere landen bij elkaar.  En we danken voor de open deuren die zij hebben in landen waar Westerlingen nauwelijks of geen voet aan de grond krijgen.

Hulp in Afghanistan

Afghanistan heeft ramp op ramp te verwerken gekregen. Eerst de machtsovername van de Taliban, met rampzalige gevolgen voor de economie en vrijheid. Daardoor kreeg een groot deel van de bevolking te maken met ernstige hongersnood. Er waren in de media veel verhalen te lezen van ouders in kampen die hun jonge dochters verkochten om hun andere kindern eten te kunnen geven. Vorige week is daar een aardbeving bijgekomen. Omdat veel hulpverleningsinstanties zich hadden teruggetrokken uit Afghanistan, kwam hulp maar langzaam op gang.

BtJ had nog wel een partner in het land die meteen bereid was om af te reizen naar het rampgebied met hulpgoederen, gekocht met donaties van BtJ vrienden uit meer dan 20 landen. De situatie die werd aangetroffen was zeer schrijnend. Mensen waren in hun slaap door de aardbeving overvallen en de daken waren ingestort op de slapende mensen. Daardoor waren er veel doden te betreuren. In sommige families waren er maar een of enkele overlevenden. Enkele honderden families zijn geholpen met voedsel en andere eerste levensbehoeften. Maar het werken in dit gebied is gevaarlijk en we vragen u te bidden voor bescherming voor hen die hulp verlenen, voor hoop voor de Afghanen en voor volharding voor de gelovigen die nu grotendeels ondergedoken zijn.

Mee naar Irak

Irak is een land waarin wereldmachten en godsdiensten tegenover elkaar staan. Veel is verwoest  en de kerk heeft zwaar geleden. Toch zien we ook daar hoe de Heilige Geest werkt. Misschien was u aanwezig bij onze recente meeting over het werk onder de Jezidi. Of kent u Irakeese vluchtelingen in uw omgeving. Of bent u op een andere manier betrokken geraakt bij dit land. In november organiseert BtJ internationaal weer een reis naar Irak. Vanuit Nederland hebben we gemerkt dat hier interesse voor is, en we willen proberen een klein team bij elkaar te krijgen. Als u geinteresseerd bent in een reis naar dit land, stuur dan een email naar btjned@gmail.com. Tijdens de reis krijgt u de kans om BtJ werkers op het veld te ontmoeten, te leren over de lokale situatie, vrijwilligerswerk te doen en krijgt u iets mee van de Bijbelse geschiedenis van dit gebied.

Als Back to Jerusalem Nederland danken wij u voor uw gebeden en steun in de afgelopen periode en wensen we u een goede vakantie toe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *