Christenvervolging: de 10 meest gevaarlijke landen om christen te zijn

Christenvervolging is “het grootste verhaal in de wereld dat nog nooit is verteld”, aldus parlementslid James Shannon voor het Britse Lagerhuis en hij heeft geen ongelijk.

Het Europees Parlement sluit zich aan bij James Shannon in zijn jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld en verklaart dat christenen de meest vervolgde groep ter wereld zijn. Wereldwijd lijden meer dan 360 miljoen christenen onder verschillende vormen van vervolging.

In China meldde een ondergrondse huiskerkpredikant die nauw samenwerkt met Back to  Jerusalem: “We hebben de afgelopen drie jaar meer vervolging van christenen gezien dan in de afgelopen drie decennia.” Dit nieuws is schokkend voor de meeste christenen in het westen, maar misschien zou dat niet zo moeten zijn. Jezus beloofde dat zijn volgelingen in de laatste dagen vervolgd zouden worden. ” Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen…’’ (Johannes 15:20a)

 

Jezus beloofde dat de wereld degenen die Hem volgen zou haten: “Als de wereld u haat, weet u dat zij Mij haatte voordat zij u haatte.”

 

Naar schatting sterven jaarlijks 90.000 christenen voor hun geloof, oftewel meer dan 10 christenen per uur! Dat betekent dat één christen zal sterven voor zijn geloof in de tijd die het u kost om dit artikel te lezen.

 

Het is illegaal om een Bijbel te bezitten (en misschien zelfs om dit artikel te lezen) in 52 LANDEN en er zijn vandaag de dag minstens 10 LANDEN in de wereld waar op bekering tot het christendom automatisch de doodstraf staat.

In Mattheüs 24:14 zei Jezus: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.”

Het Evangelie begon in Jeruzalem en heeft bijna een volledige cirkel rond de wereld gemaakt, waardoor het snel terugkeert naar Jeruzalem en Jezus’ woorden in Mattheüs 24:14 worden vervuld. Het evangelie verspreidt zich tegenwoordig sneller dan ooit tevoren en de vervolgde kerk is vastbesloten te helpen de Grote Opdracht te voltooien en de terugkeer van Jezus Christus in te luiden. Als gevolg daarvan is de vijand in paniek, omdat hij weet dat zijn tijd kort is. Satan haalt uit in de vorm van vervolging tegen de volgelingen van Christus. Maar helaas voor hem hebben we in de loop van de geschiedenis gezien dat vervolging een manier is om bij te dragen tot opwekking, opwekking voedt een vurig verlangen naar zending en zendelingen kunnen niet anders dan het Evangelie van het Koninkrijk verkondigen aan de naties. Men kan dus stellen dat vervolging de voltooiing van de Grote Opdracht versnelt, maar we moeten nog steeds bidden voor hen die lijden voor het Evangelie. We moeten hen bijstaan in gebed en daad.

 

Mogen we nooit de helden van het geloof vergeten.

 

Nu wij samenwerken met inheemse kerken in de gevaarlijkste landen op aarde, willen wij christenen eraan herinneren om te bidden voor en steun te verlenen aan vervolgde gelovigen. Daartoe willen we de 10 gevaarlijkste landen op aarde om christen te zijn onder de aandacht brengen.

Er is ontzagwekkende kracht in het collectieve gebed van de heiligen en het is noodzakelijk dat we bidden voor onze broeders en zusters in elk van deze 10 naties:

 

NUMMER 10: CHINA

De christenen van de ondergrondse huiskerk in China lijden onder de zwaarste vervolging die zij in minstens de laatste twee tot drie decennia hebben meegemaakt. Mogen we bidden dat de huiskerk in deze tijden blijft volharden.

 

NUMMER 9: LIBIË

Ooit een bloeiend centrum van het christendom in Afrika, heeft de vervolgde kerk nu meer dan ooit onze gebeden nodig. Nadat de islam de jihad over Noord-Afrika had uitgeroepen, heeft de kerk 1200 jaar geleden onder cycli van toenemende vervolging die tot op de dag van vandaag voortduurt.

 

NUMMER 8: SAUDI-ARABIË

Saoedi-Arabië staat zelden op een lijst voor vervolging van christenen om een eenvoudige reden – er zijn zo weinig over om te vervolgen. De christelijke bevolking van Saoedi-Arabië bestaat bijna volledig uit buitenlandse werknemers. Onze dagelijkse gebeden zijn essentieel voor de dagelijkse bescherming. De weinige christenen die dapper genoeg zijn om Jezus te aanvaarden, lopen dagelijks het risico geëxecuteerd te worden door familie, vrienden, buren of de regering.

 

NUMMER 7: JEMEN

Jemen zit midden in een van de grootste humanitaire crises ter wereld van dit moment en te midden van oorlog en hongersnood ligt een kerk onder vuur. De Jemenitische cultuur is extreem tribaal en tribunalen zijn meedogenloos als het gaat om christenen die zich van de islam tot het christendom bekeren. Laten wij in dagelijks vurig gebed samenwerken met de kostbare gelovigen van Jemen om de onophoudelijke vervolgingsaanvallen van de vijand te doorstaan en te overwinnen.

 

NUMMER 6: IRAN

Winden van verandering waaien door het land Iran en het aantal christenen neemt in astronomisch tempo toe. De groei van de ondergrondse huiskerk is alarmerend voor de Islamitische Ayatollahs en zij reageren met extreme vervolging. Blijf bidden voor opwekking in Iran, ook in tijden van extreme vervolging.

 

NUMMER 5: SYRIË

Syrië, ooit een bruisend centrum van bloeiend christendom, is nu een trieste bloedende despoot van oorlog, ellende en broedplaats voor extreme islam. Met de opkomst van ISIS in 2013 in Syrië zijn christenen het doelwit geweest van enkele van de grootste aanvallen in de recente geschiedenis. Christenen werden gemarteld, vermoord, verkracht en tot slaaf gemaakt. Video’s van ISIS-leden die voetbal spelen met de hoofden van gelovigen werden zelfs online gedeeld tot groot genoegen van veel islamitische strijders. Christenen in Syrië hebben medechristenen over de hele wereld nodig om in gebed solidair met hen te zijn.

 

NUMMER 4: SOMALIË

Soms lijkt het alsof Somalië het land is dat God vergeten is. Christenen zijn het voornaamste doelwit van enkele van de wreedste afvalligheidwetten ter wereld. Christelijke partners van BTJ zijn getroffen door bommen en een collega werd vorig jaar in 2022 gedood. Verhef uw gezicht naar de hemel en bid voor de natie van Soedan, wetende dat onze God hun natie niet vergeten is, maar een trouw overblijfsel in het land opricht.

 

NUMMER 3: AFGHANISTAN

Sinds de overname van Afghanistan door de Taliban is het land internationaal geïsoleerd. Niemand is meer geïsoleerd geweest dan de christelijke gelovigen die binnen zijn gebleven. De Afghaanse gelovigen voelen zich misschien verwaarloosd en verlaten, maar ze moeten weten dat ze nooit ver verwijderd zijn van de harten van medegelovigen over de hele wereld. Mogen de gebeden voor hun land dagelijks op onze lippen liggen.

 

NUMMER 2: NOORD-KOREA

Moge het wereldlichaam van gelovigen de vervolgde kerk gedenken van de natie die bekend staat als het Kluizenaarskoninkrijk. Noord-Korea heeft de meest unieke manieren bedacht om christenen te martelen, waaronder het rijden over hun hoofden met stoomwalsen. Er is geen land op aarde met meer een wurgende greep om de nek van het volk dan de greep die de atheïstische geest heeft op het volk van Noord-Korea, maar Gods volk heeft nog steeds vrijheid, want De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid.”. (2 Kor 3:17).

 

NUMMER 1: NIGERIA

Nigeria staat niet bovenaan in de meeste rapporten over christenvervolging, maar het staat bovenaan onze gebedslijst vanwege het enorme aantal gelovigen dat bijna dagelijks wordt afgeslacht. Tussen januari 2021 en maart 2022 zijn meer dan 6000 christenen op wrede wijze vermoord, en dat is slechts een fractie van de 45.644 christenen die de afgelopen 13 jaar zijn omgekomen! Getalsmatig is Nigeria het gevaarlijkste land voor christenen. Mogen wij dit jaar afsluiten met gebed voor elke druppel bloed die is vergoten door gelovigen die moedig besloten Christus te volgen, ondanks het feit dat het hun alles kostte, en mogen wij, als Lichaam, eraan herinnerd worden dat ook wij geroepen zijn om bereid te zijn hetzelfde te doen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *