Landen om in de gaten te houden in 2023

Wat staat er op onze BTJ waak- en gebedslijst voor 2023? Bid met ons mee voor deze landen!

Iran:
In 2022 is er een volksopstand tegen het islamitische totalitarisme. Protesten worden natuurlijk bruut onderdrukt, en de doodstraf is al uitgedeeld aan verschillende van de gearresteerde demonstranten. Vele anderen zijn gemarteld en gevangen gezet. De protesten zijn de laatste weken afgenomen, maar wij denken niet dat dit het einde is. Er broeit iets anders onder de oppervlakte.

Terwijl het regime zijn eigen mensen blijft vermoorden, keren honderdduizenden zich tot Christus en aanvaarden de heerschappij van een Koning die van hen houdt en zichzelf voor hen gaf. De groei van de kerk zal onvermijdelijk de fundamenten van de macht van het regime, die gebaseerd is op de Islam, uithollen. Maar zelfs als het regime nog een paar jaar aan de macht kan blijven, zal dat de jonge kerk van Iran ervan weerhouden zich te ontwikkelen tot een zendingskerk zoals China?

 

Afghanistan:
In buurland Afghanistan zijn er onlangs enkele opmerkelijke tekenen geweest van verzet tegen het Taliban-regime. Net als in Iran werd dit veroorzaakt door de onderdrukking van vrouwen. Vrouwelijke universiteitsstudenten werden naar huis gestuurd en vrouwelijke NGO-medewerkers eveneens.

Net als in Iran hebben niet alleen moedige vrouwen tegen dit onrecht geprotesteerd, maar hebben ook mannelijke studenten en professoren een kostbaar standpunt ingenomen voor de rechten van deze vrouwen. Dit zijn tekenen dat het islamitische patriarchaat, het fundament van de Taliban, de steun van de bevolking aan het verliezen is; niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen, die beseffen dat een gezonde samenleving de deelname van vrouwen nodig heeft. Zullen de mensen van Afghanistan, net als de mensen van Iran, zich in plaats daarvan tot Christus gaan wenden?  Laten we kijken en bidden.

 

Noord-Korea:
Aan drie jaar van Covid isolatie komt wellicht binnenkort een einde, nu China zijn grenzen openstelt en de handel tussen beide landen wordt hervat. Drie jaar lang hebben Chinese christenen in het grensgebied en Noord-Koreaanse gevluchte christenen in de omringende landen hier met spanning op gewacht. Ze willen voedsel brengen. Ze willen Bijbels brengen. Ze willen hun mensen sturen om het evangelie te delen. Ze willen medische hulp bieden. Ze willen hun bedrijven weer opstarten.

Contact met gelovigen binnen Noord-Korea is schaars, maar we hebben begrepen dat de naam van Jezus steeds bekender wordt, maar velen weten niet veel over Hem. Zal 2023 het jaar zijn dat ze horen wie Hij werkelijk is?

 

China:

Er zijn grote veranderingen op komst in China. Op dit moment probeert het de eerste grote nationale Covid-golf uit te zitten. Tot nu toe ziet het er slecht uit, met een tekort aan medicijnen, ziekenhuisbedden en zelfs plaatsen in mortuaria. Zodra de golf de kleinere dorpen bereikt, kan dit nog meer lijden en dood veroorzaken. Hoe China hieruit zal komen zal afhangen van hoe snel de regering kan handelen om de chaos te verminderen.

Veel Chinese teams in het Midden Oosten hebben versterking nodig, en hun huidige leden moeten opnieuw contact leggen met familie en kerken thuis. Laten we bidden dat de opening van China in 2023 zal leiden tot een nieuwe golf van zendelingen die zich vestigen in het Midden Oosten!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *