UPDATE: Korte en lange termijn hulp in Syrië en Turkije

De afgelopen weken zijn verschillende BtJ teams bestaande uit Chinese en internationale zendingswerkers bezig geweest met hulpverlening in de getroffen gebieden. We hebben ons op drie gebieden gericht. Medische noodhulp, voedsel verstrekking en het bouwen van tijdelijke onderkomens.
Het medische werk begon vrijwel gelijk. Er was dringend behoefte aan medici die wonden konden verzorgen en medicijnen konden toedienen. Kort daarna was er een team onderweg naar de getroffen gebieden in Syrië om voedsel te verstrekken. Het probleem daar is vooral dat mensen al zo arm waren dat er helemaal geen geld is om bijvoorbeeld een tent te kopen of andere basisbehoeften die in de aardbeving zijn kwijtgeraakt. Onze werkers melden bovendien dat het gebied eigenlijk niet meer bewoonbaar is, maar dat mensen nergens anders heen kunnen. Een team op een andere plek legde zich toe op het bouwen van eenvoudige huizen, die tenminste een jaar kunnen blijven staan. Ideaal is het niet, maar wel veel beter dan de tenten waar nog steeds veel mensen in verblijven.
Het was al heel gauw duidelijk dat deze ramp zo omvangrijk was, dat je er niet komt met een paar weken hulp verlenen. Hoewel het belangrijk is dat er direct gehandeld wordt, is het ook belangrijk om te denken aan de langere termijn. Naast gebrek aan eerste levensbehoeften, is er ook veel psychische en geestelijke nood, vooral onder kinderen. Een van onze werkers heeft inmiddels een verblijfsvergunning voor de langere termijn in een van de getroffen gebieden en er zijn plannen om ook een centrum op te zetten van waaruit hulpverlening voor de middellange termijn gecoördineerd kan worden.
Wij danken ieder die heeft gegeven hartelijk, en willen jullie vragen om deze situatie in jullie gebeden te gedenken. Enkele punten:
De situatie is bijna uitzichtloos, met name in Syrië. Bid dat er hoop mag komen voor deze mensen, in hun fysieke situatie, maar ook dat velen het evangelie mogen horen.
Bid voor alle kinderen die zulke zware verliezen hebben geleden en zoveel pijn moeten verwerken. Bid dat onze werkers wijsheid krijgen om hen te begrijpen en te bemoedigen.
Bid dat onze werkers vol mogen houden en ook zelf ruimte kunnen vinden om alle ellende die ze zien te kunnen verwerken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *