Home

Back to Jerusalem Nederland is onderdeel van een internationale organisatie die zich richt op de ondersteuning van de Chinese ‘Back to Jerusalem’ beweging.

 De ‘Back to Jerusalem’ beweging wordt breed gedragen door miljoenen gelovigen van de Chinese ondergrondse kerken. Zij zien het als hun roeping om uiteindelijk 100000 zendelingen uit te zenden  naar de landen tussen China en Jerusalem. Deze landen behoren tot de minst bereikte en moeilijkst toegankelijke landen voor zending ter wereld.

 De gelijknamige organisatie ‘Back to Jerusalem’ is opgericht om wereldwijd christenen bij deze beweging te betrekken en samen de Chinese zendelingen te ondersteunen in dit werk.

 Als Nederlandse stichting willen we christenen in dit land informeren over wat de Chinese zendelingen doen, oproepen tot gebed voor deze werkers en de landen waar ze actief zijn, en middelen bijeen brengen om het werk te ondersteunen. 

 Voor meer achtergrond informatie kunt u gaan naar ‘Wie zijn wij?’

Wij zijn nog in de beginfase, en geleidelijk zal meer content aan deze website worden toegevoegd. In de tussentijd zijn wij telefonisch en per email bereikbaar voor vragen. Zie contact.