Deel uw expertise

Back to Jerusalem verbindt mensen over grenzen in dienst van de grote opdracht. Christenen in Nederland kunnen het werk van de ondergrondse zendelingen in China versterken door hun kennis en vaardigheden beschikbaar te stellen.

Doordat het werk van ‘Back to Jerusalem’ zeer gevarrieerd is, zijn er allerlei gaven en vaardigheden nodig, zowel bij de organsiatie als op het veld. Denk aan mensen die kunnen fotograferen, kinderboeken kunnen illustreren, agrarische kennis hebben, business contacten hebben in het Midden Oosten, talen spreken, kunnen schrijven of spreken, of die financiele kennis hebben.

Misschien wilt u graag praktisch iets betekenen voor onze Nederlandse stichting of voor onze werkers op het veld.

We willen graag op deze plek van tijd tot tijd een oproep doen als er een behoefte is aan specifiek advies of praktische hulp. Ook kunt u ons zelf benaderen als u graag praktisch iets voor ons wilt betekenen.