Ondernemen voor het evangelie

De belangrijkste reden dat Chinese christenen toegang hebben tot veel gesloten landen, is door de economische activiteiten die China daar ontplooit. Dit biedt mogelijkheiden voor Chinese gelovigen om kleine bedrijfjes op te zetten in bijvoorbeeld het Midden Oosten. Deze ondernemingen geven de Chinese zendelingen een legale manier om in het land te verblijven, zij voorzien in een inkomen waar de zendeling van kan leven en zij zorgen voor allerlei plaatselijke contacten en mogelijkheden om het evangelie te verspreiden. Bovendien leveren ze een bijdrage aan de plaatselijke economie.

Chinezen zijn bij uitstek een volk van ondernemers. Ze kunnen veel met weinig, werken hard en zijn creatief in het oplossen van problemen. Bent u een ondernemer en geinteresseerd in wat u kunt betekenen voor deze ‘missional businesses’ van Chinese gelovigen, dan horen wij graag van u. U kunt een gesprek hierover aanvragen via ons contactformulier. Ook nodigen wij u van harte uit voor een lunchmeeting op vrijdag 7 december 2018, waar een van de leiders van de organisatie zal spreken en vragen zal kunnen beantwoorden.