Wordt een vaste ondersteuner

Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL53RABO0330006002 ten name van Back to Jerusalem Nederland. Wij zijn een ANBI en giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Back to Jerusalem internationaal heeft een programma genaamd ‘Gatekeepers’ (poortwachters). Mensen die hier lid van worden ondersteunen het werk voor  25 UDS (ongeveer 20 Euro) per maand of meer. Dit geld wordt gebruikt voor het werk dat Chinese zendelingen doen, zoals:

  • Bijbelverspreiding (op papier en electronisch) in landen waar Bijbels moeilijk te krijgen zijn
  • Het trainen van nieuwe werkers
  • Het opzetten van allerlei projecten die de plaatselijke bevolking ten goede komen, op het gebied van onderwijs, voedselvoorziening en veiligheid (safe houses voor ontsnapte ISIS bruiden bijvoorbeeld).
  • Het inspringen op noodsituaties, zoals bij natuurrampen.

De ‘Gatekeepers’ krijgen als kerngroep van supporters toegang tot digitale materialen (e-books en video’s), en kunnen tegen gereduceerde prijzen boeken bestellen.

Wij hopen binnenkort een Nederlandse variant van deze groep op te zetten, zodat het maandelijkse support belastingaftrekbaar is. Als u hier intresse in heeft, kunt u dat laten weten via ons contactformulier. Wij nemen dan contact met u op zodra dit rond is.

U kunt ook giften overmaken via de international website. Deze zijn alleen niet in Nederland belastingaftrekbaar. Hier kunt u ook aangeven voor welk project u een gift wil overmaken, bijvoorbeeld bijbelverspreiding, ondersteunen evangelisten of rampenfonds.